Laboratorija za električne veličine

Danas, kada smo svjedoci značajnog razvoja mjerne tehnologije, kao i tehnologije uopšte, od mjeriteljstva kao nauke o mjerenju se zahtjeva da potvrdi njenu valjanost, kako u kvalitativnom tako i u kvantitativnom smislu. Zbog toga se mjeriteljstvo u oblasti električnih veličina posljednjih godina znatno razvija. Ovaj razvoj obuhvata skoro sve savremene naučne, industrijske i društvene izazove, kao što su  revizija Međunarodnog sistema mjernih jedinica, digitalna transformacija industrije, promjene u upotrebi i proizvodnji električne energije, medicina, nanotehnologija, životna sredina itd. 

Laboratorija za električne veličine u Institutu za mjeriteljstvo BiH je dio ovog nezaobilaznog procesa, koja svojim stalnim usavršavanjem, kako u tehničkom tako i u ekspertskom smislu, teži da prati i daje svoj doprinos razvoju ove mjeriteljske discipline.

Osnovni zadatak laboratorije za električne veličine pri Institutu za mjeriteljstvo BiH je realizacija nacionalne etalonske baze u cilju osiguranja međunarodne sljedivosti mjernih rezultata. Mjeriteljsku bazu svih mjerenja električnih veličina čine primarni etaloni za napon i otpor (Zener ćelije, Termalni konverteri, Otpornici itd). Sve ostale električne veličine izvedene su iz ovih standarda uz pomoć posebne opreme za skaliranje. 

Misija laboratorije za električne veličine pri IMBIH-u je obavljanje nekoliko izuzetno značajnih aktivnosti kao što su: 

  1. Razvoj i primjena primarnih metoda koje osiguravaju realizaciju, održavanje te diseminaciju referentnih vrijednosti osnovnih i izvedenih električnih veličina, te osiguravaju sljedivost do SI;
  2. Učešće u ključnim i drugim međunarodnim poređenjima radi potvrđivanja kalibracionih i mjernih kompetencija u  BIPM KCDB 
  3. Učešće u nacionalnim i međunarodnim istraživačkim projektima
  4. Unapređenje i širenje znanja iz oblasti mjeriteljstva u oblastima elektrotehnike kroz konferencije, naučne radove, seminare, itd.

Laboratorija za električne veličine kontinuirano radi na dokazivanju i proširenju svojih kompetencija kroz aktivno učešće na raznim međunarodnim istraživačkim projektima posvećenim razvoju mjeriteljskog kapaciteta Instituta, a u kojima učestvuju nacionalni mjeriteljski instituti (NMI) drugih država, te univerzitetske laboratorije i druge interesne strane.

Srđan Čalija
Rukovodilac laboratorije za električne veličine
Vladimir Milojević
Tehnički rukovodilac laboratorije za električne veličine