UVODNA RIJEČ DIREKTORA
Milica Ristović Krstić, mr
Direktorica Instituta za mjeriteljstvo BiH
Mjeriteljstvo je nauka o mjerenju i primjeni mjerenja u različitim ljudskim aktivnostima. Rad Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu Institut) fokusiran je na unaprjeđenje mjeriteljskog sistema u BiH i osiguranje kvaliteta mjernih rezultata s ciljem poboljšanja ekonomske sigurnosti i kvaliteta života.
Institut je samostalna upravna organizacija direktno odgovorna Vijeću ministara BiH osnovan Zakonom o osnivanju Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, Broj 43/04) te djeluje u okviru svojih nadležnosti u zakonskom okviru definisanim Zakonom o mjeriteljstvu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, Broj 19/01) i Zakonom o mjernim jedinicama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, Broj 19/01) te ostalim pravnim aktima koji regulišu rad upravnih urganizacija u BiH.
Institut predstavlja integralni dio infrastrukture kvaliteta BiH te je prepoznat u evropskoj i svjetskoj mreži instituta za mjeriteljstvo. U ovom smislu, Institut učestvuje u uspostavljanju i održavanju državnog i međunarodnog mjeriteljskog sistema zasnovanog na jedinstvenom sistemu mjernih jedinica i praksi u dokazivanju sljedivosti mjernih rezultata. Institut predstavlja Bosnu i Hercegovinu u međunarodnim institucijama koje se bave naučnim i zakonskim mjeriteljstvom i na taj način promoviše mjeriteljski sistem BiH u svijetu.
Institut je odgovoran za razvoj i održavanje državnih mjernih etalona, te uspostavljanje i pružanje stručnih mjeriteljskih usluga u oblasti industrijskog, zakonskog i naučnog mjeriteljstva. Sljedivost mjerenja koja se provode na osnovu razvijenih etalona i metoda mjerenja podupiru povjerenje industrije, naučne zajednice i svih građana BiH u kvalitet roba i usluga koje se zasnivaju na rezultatima mjerenja u najrazličitijim oblastima ljudskog djelovanja od zaštite okoliša i zdravlja, do osiguranja ekonomskog prostora. Naučno istraživačke aktivnosti koje se provode u Institutu u saradnji sa međunarodnom mjeriteljskom zajednicom usmjerene su na razvoj novih i poboljšanje postojećih mjeriteljskih tehnika i metoda s ciljem zadovoljenja potreba za uslugama u javnom i privatnom sektoru.
Osnovi resurs Instituta je osoblje koje svojim međunardno dokazanim kompetencijama omogućava realizaciju aktivnosti u domenu naučnog, industrijskog i zakonskog mjeriteljstva koje uključuju razvoj etalona i referentnih materijala, kalibracije mjerila, ispitivanja mjerila i različitih materijala, ispitivanja sposobnosti laboratorija, te alate za procjenu procjenu mjerne nesigurnosti i prijenos znanja u oblasti osiguranja kvaliteta mjerenja.
Kontinuirano praćenje i učešće u razvoju nauke i tehnologije, te osiguranje regulatornog okvira djelovanja odgovoran je posao koji zahtijeva mnogo ulaganja u resurse Instituta i mjeriteljskog sistema BiH, ali daje značajne rezultate u pravcu osiguranja povjerenja korisnika usluga – svih građana. Zadovoljstvo je biti na čelu tima koji kontinuirano radi na realizaciji i osmišljavanju navedenih aktivnosti prateći domaće potrebe i razvoj mjeriteljstva u svijetu.
Uvodna riječ direktora
Milica Ristović Krstić, mr
Direktorica Instituta za mjeriteljstvo BiH
Mjeriteljstvo je nauka o mjerenju i primjeni mjerenja u različitim ljudskim aktivnostima. Rad Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu Institut) fokusiran je na unaprjeđenje mjeriteljskog sistema u BiH i osiguranje kvaliteta mjernih rezultata s ciljem poboljšanja ekonomske sigurnosti i kvaliteta života.
Institut je samostalna upravna organizacija direktno odgovorna Vijeću ministara BiH osnovan Zakonom o osnivanju Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, Broj 43/04) te djeluje u okviru svojih nadležnosti u zakonskom okviru definisanim Zakonom o mjeriteljstvu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, Broj 19/01) i Zakonom o mjernim jedinicama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, Broj 19/01) te ostalim pravnim aktima koji regulišu rad upravnih urganizacija u BiH.
Institut predstavlja integralni dio infrastrukture kvaliteta BiH te je prepoznat u evropskoj i svjetskoj mreži instituta za mjeriteljstvo. U ovom smislu, Institut učestvuje u uspostavljanju i održavanju državnog i međunarodnog mjeriteljskog sistema zasnovanog na jedinstvenom sistemu mjernih jedinica i praksi u dokazivanju sljedivosti mjernih rezultata. Institut predstavlja Bosnu i Hercegovinu u međunarodnim institucijama koje se bave naučnim i zakonskim mjeriteljstvom i na taj način promoviše mjeriteljski sistem BiH u svijetu.
Institut je odgovoran za razvoj i održavanje državnih mjernih etalona, te uspostavljanje i pružanje stručnih mjeriteljskih usluga u oblasti industrijskog, zakonskog i naučnog mjeriteljstva. Sljedivost mjerenja koja se provode na osnovu razvijenih etalona i metoda mjerenja podupiru povjerenje industrije, naučne zajednice i svih građana BiH u kvalitet roba i usluga koje se zasnivaju na rezultatima mjerenja u najrazličitijim oblastima ljudskog djelovanja od zaštite okoliša i zdravlja, do osiguranja ekonomskog prostora. Naučno istraživačke aktivnosti koje se provode u Institutu u saradnji sa međunarodnom mjeriteljskom zajednicom usmjerene su na razvoj novih i poboljšanje postojećih mjeriteljskih tehnika i metoda s ciljem zadovoljenja potreba za uslugama u javnom i privatnom sektoru.
Osnovi resurs Instituta je osoblje koje svojim međunardno dokazanim kompetencijama omogućava realizaciju aktivnosti u domenu naučnog, industrijskog i zakonskog mjeriteljstva koje uključuju razvoj etalona i referentnih materijala, kalibracije mjerila, ispitivanja mjerila i različitih materijala, ispitivanja sposobnosti laboratorija, te alate za procjenu procjenu mjerne nesigurnosti i prijenos znanja u oblasti osiguranja kvaliteta mjerenja.
Kontinuirano praćenje i učešće u razvoju nauke i tehnologije, te osiguranje regulatornog okvira djelovanja odgovoran je posao koji zahtijeva mnogo ulaganja u resurse Instituta i mjeriteljskog sistema BiH, ali daje značajne rezultate u pravcu osiguranja povjerenja korisnika usluga – svih građana. Zadovoljstvo je biti na čelu tima koji kontinuirano radi na realizaciji i osmišljavanju navedenih aktivnosti prateći domaće potrebe i razvoj mjeriteljstva u svijetu.