BILATERALNI I DRUGI REGIONALNI PROJEKTI
Saradnja sa Evropskom komisijom
CARDS projekti pomoći:
 • CARDS 2002-2006 Regionalni projekat za infrastrukturu kvaliteta, koji je proveden od strane Evropskog komiteta za standardizaciju (CEN) za zemlje zapadnog Balkana.
IPA projekti pomoći:
 • IPA 2007 “Jačanje mjeriteljskog Sistema u BIH”, realizirano 2009. - 2010.
 • IPA 2008 “Razvoj infrastrukture mjeritlejskog sistema u BIH”, realiziran 2010.-2012., sa dodatnim sredstvima obezbjeđenim za kofinansiranje od strane Vlade BiH.
Projekti IPA 2007 i IPA 2008 su omogućili uspješnu izgradnju etalonske baze državnih etalona u Bosni i Hercegovini. Projekat IPA 2007 je obuhvatio tehničku asistenciju od 12 mjeseci koja je uključila prijenose znanja u BIH, studijske posjete nacionalnim mjeriteljskim institutima u zemljama EU, projektovanje tehničkih specifikacija za nabavku opreme, pripremu nacrta novog pravnog okvira za mjeriteljstvo u BIH, kao i nacrta Strateškog plana za Nacionalni mjeriteljski sistem u BIH (2010.-2015.). Iz sredstava za nabavku iz projekata IPA 2007 i IPA 2008 realizirana je nabavka opreme za uspostavljanje državnih etalona IMBIH-a u oblastima: mase, temperature, vlažnosti, vremena, frekvencije, električnih veličina, dužine, pritiska, tvrdoće, zapremine, gustine i viskoznosti.
Pojedini etaloni su uspostavljeni i održavaju se kod partnerskih laboratorija. Etalon za tvrdoću je uspostavljen u partnerskoj laboratoriji „Orao a.d.”, Bijeljina, dok je etalon za pojedine električne veličine uspostavljen je partnerskoj laboratoriji firme „Mikroelektronika d.o.o.” Banja Luka. Također, projekat je obuhvatio uspostavljanje Laboratorije za protok gasa (u partnerskoj laboratoriji Sarajevogas d.o.o. Sarajevo), kao i uspostavljanje Laboratorije za toplotnu energiju (u partnerskoj laboratoriji Toplane d.o.o. Sarajevo).
 • IPA 2008 Regionalni projekat za nuklearnu sigurnost i radijacijsku zaštitu „Uspostava kalibracione laboratorije za jonizirajuće zračenje (Sekundarna standardna dozimetrijska laboratorija)“ je implementiran i IMBIH Laboratorija SSDL je otvorena u Banja Luci 29. septembra 2014.
 • IPA 2011 Regionalni projekat za Infrastrukturu kvaliteta (QI) zapadnog Balkana i Turske.
Drugi regionalni projekti:
 • 2015 - 2018. Regionalni projekat za Infrastrukturu kvaliteta (QI) u zapadnom Balkanu, finansiran od organizacije SIDA, Švedska
IAEA međunarodni projekti tehničke saradnje
 • BOH9009 "Održavanje integrisanog sistema upravljanja i sposobnosti u regulatornom tijelu i jačanje sposobnosti dozimetrijske laboratorije" je implementiran tokom 2018. i 2019. godine.
Projekat tehničke saradnje se sastojao od dvije komponente i to prenosa znanja i donacije dodatne opreme za rendgen za IMBIH SSDL. Ova oprema će omogućiti uspostavljanje rendgenskih kvaliteta (N-serija i RQR-serija) koje se koriste za kalibracije u oblastima zaštite od zračenja i dijagnostičke radiologije. U okviru komponente prenosa znanja održane su edukacije osobja za uspostavljanje rendgenskih kvaliteta i studijske posjete drugim laboratorijama.
 • BOH2019006 "Podrška upotrebi radijaciono procesnih tehnologija u državi, zajedno sa unapređenjem kalibracione (SSDL) laboratorije"
Projekat tehničke saradnje koji u dijelu koji se odnosi na iMBIH SSDL ima za cilj unapređenje i proširenje mjernih mogućnosti laboratorije u oblasti dijagnostičke radiologije. Projekat je zvanično odobren za ciklus 2020.-2021.
Bilateralna saradnja sa Republikom Slovenijom
Saradnja sa Vladom Republike Slovenije je ostvarena putem Centra za međunarodnu saradnju i razvoj (CMSR) i koordinatora projekata Inštituta za kovinske materiale in tehnologije (IMT) iz Ljubljane.
 • 2008 - 2009. - Uspostavljanje Laboratorije za pritisak i vakuum u Institutu za mjeriteljstvo BiH (otvorena laboratorija u IMBIH, Sarajevo)
 • 2010 - 2012. - Uspostavljanje kapaciteta IMBIH:
  • Laboratorija za električne veličine (uspostavljena u IMBIH, Sarajevo)
  • Laboratorija za vrijeme i frekvenciju (uspostavljena u IMBIH, Sarajevo)
  • Laboratorija za ispitivanje mjerila električne energije (uspostavljena u partnerskoj laboratoriji Mikroelektronika a.d., Banja Luka)
  • Laboratorija za ispitivanje elektromagnetne kompatibilnosti (uspostavljena u partnerskoj laboratoriji Mikroelektronika a.d., Banja Luka).
 • 2014 - 2017. - Jačanje infrastrukture mjeriteljstva u hemiji u području zaštite okoliša i goriva
 • Laboratorija za hemiju - ispitivanje tečnih naftnih goriva i ispitivanje mikropolutanata u okolišu (uspostavljena u IMBIH, Sarajevo)
 • Akreditovano tijelo za kontrolu kvaliteta i količine tečnih naftnih goriva (uspostavljeno u partnerskoj laboratoriji Herkon d.o.o. Mostar)
Bilateralna saradnja sa Federalnom Republikom Njemačkom
Saradnja sa Vladom Federalne Republike Njemačke je ostvarena preko PTB - Physikalisch-Technische Bundesanstalt, nacionalnim institutom za mjeriteljstvo Republike Njemačke, a aktivnosti su finansirane od Federalnog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BZM).
 • 2006 - 2013. - Saradnja sa PTB je počela 2006. godine kada se oformila Fokus grupa za olakšavanje razvoja infrastrukture nacionalnih mjeritlejskih instituta u okviru EURAMET asocijacije.
Fokus grupa je djelovala do 2013. godine i koja je imala finansijsku podršku od PTB, čime su finansirani troškovi za učesnike iz zemalja zapadnog Balkana. Radom Fokus grupe omogućeni su treninzi i drugi vidovi prenosa znanja zemljama učesnicima.
 • 2015 - 2017. Projekat „Jačanje mjeriteljstva i infrastrukture kvaliteta u Bosni i Hercegovini“.
Glavni fokus ovog projekta je bio jačanje mjeriteljskog sistema u BiH i razvoj kalibracionih i mjernih mogućnosti, razvijanje stručne ekspertize putem misija PTB eksperata u IMBIH laboratorije, te stručnih posjeta drugim laboratorijama. Ova pomoć je doprinijela rezultatima kao što su razvoj laboratorija i nove objave CMC-ja (kalibracione i mjerne mogućnosti) u različitim oblastima (električne veličine, vrijeme i frekvencija, temperatura i pritisak, te razvoj dodatnih oblasti kao što su jonizirajuće zračenje i volumen), dostizanje akreditacije DAKKs prema ISO/IEC 17043 za PT šemu ispitivanja osposobljenosti u području plemenitih metala, kao i podrška razvoju kontrole predpakiranih proizvoda za entitetske institucije.
 • 2019 - 2021. Regionalni fond za konsultacije za infrastrukturu kvaliteta (SEE QI Fund), sa bilateralnom komponentom za saradnju sa Bosnom i Hercegovinom i Albanijom. Projekat je nastavio da kroz bilateralnu saradnju PTB-IMBIH daje stručnu podršku unapređenju laboratorija IMBIH-a.
Bilateralna saradnja sa Republikom Češkom
Glavni fokus projekta bio je jačanje kapaciteta IMBiH kroz nabavku opreme i transfer znanja od strane CMI eksperata. Ova pomoć je doprinijela nabavci nove opreme za laboratorije, obuci laboratorijskog osoblja, razvoju mjernih procedura, što je povećalo stručnost i omogućilo objavljivanje novih CMC-a u različitim oblastima.
 • 2014 - 2016. - „Proširenje kapaciteta Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine“.
Ovo je bio prvi projekat realizovan u okviru razvojne saradnje između Vlade Češke Republike i Bosne i Hercegovine.
Projekat je podržao IMBiH laboratorije:
 • Laboratorija za električne veličine
 • Laboratorija za vrijeme i frekvenciju
 • Laboratorija za volumen i protok (količina tečnih goriva)
 • Laboratorija za volumen i protok (količina gasovitih goriva)
 • Laboratorija za hemiju (kvalitet gasovitih goriva).
Projekti podrške Institutu za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine u okviru razvojne saradnje između Vlade Češke Republike i Bosne i Hercegovine, finansirani su od strane Češke razvojne agencije (CDA), a implementirani od strane Češkog mjeriteljskog instituta (ČMI).
 • 2017 - 2019. „Proširenje kapaciteta i usluga Instituta za mjeriteljstvo BiH II“
U skladu sa završenim projektom ovaj projekat je baziran na zahtjevima IMBiH u pogledu dodatnog proširenja njegovih kapaciteta i usluga. Kao sastavni dio projekta podržana je promocija IMBiH usluga za postojeće i potencijalne korisnike. Stoga je podržano sljedeće:
 • Uspostavljanje sistema komunikacije sa postojećim i potencijalnim klijentima IMBiH, uključujući ocjenu efektivnosti
 • Specifične komunikacijske i promotivne aktivnosti sa odabranim i potencijalnim klijentima IMBiHa u vidu konsultacija/obuka i razmjene iskustava dobre prakse
 • Marketing i implementacija sistema upravljanja kvalietom (QMS).
Projekat je podržao IMBiH laboratorije:
 • Laboratorija za vrijeme i frekvenciju
 • Laboratorija za volumen i protok (količina tečnih goriva)
 • Laboratorija za volumen i protok (količina gasovitih goriva)
 • Laboratorija za hemiju (kvalitet tečnih goriva i maziva)
 • Laboratorija za masu i srdone veličine (gustina).
 • Laboratorija za jonizirajuće zračenje
 • 2020 - 2022. „Proširenje kapaciteta i usluga Instituta za mjeriteljstvo BiH III“
Cilj Projekta je dalje jačanje tehničkih i stručnih kapaciteta Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine (IMBiH), te unapređenje i podizanje profila usluga Instituta, kao i efikasnija saradnja sa akademskom zajednicom kako bi se spriječio odlazak eksperata iz zemlje.
Kako bi se cilj efikasno postigao, projekat je podijeljen u 3 dijela:
 • Fokusiranje na tehničke kapacitete laboratorija IMBiH kroz nabavku opreme i transfer znanja od strane eksperata CMI
 • Fokusiranje na jačanje kapaciteta IMBiH laboratorija i produbljivanje saradnje sa lokalnim univerzitetima
 • Fokusiranje na eksternu komunikaciju sa klijentima i potencijalnim klijentima i promociju usluga IMBiH što je u direktnoj vezi sa prva dva dijela projekta
Bilateralni i drugi regionalni projekti
Saradnja sa Evropskom komisijom
CARDS projekti pomoći:
 • CARDS 2002-2006 Regionalni projekat za infrastrukturu kvaliteta, koji je proveden od strane Evropskog komiteta za standardizaciju (CEN) za zemlje zapadnog Balkana.
IPA projekti pomoći:
 • IPA 2007 “Jačanje mjeriteljskog Sistema u BIH”, realizirano 2009. - 2010.
 • IPA 2008 “Razvoj infrastrukture mjeritlejskog sistema u BIH”, realiziran 2010.-2012., sa dodatnim sredstvima obezbjeđenim za kofinansiranje od strane Vlade BiH.
Projekti IPA 2007 i IPA 2008 su omogućili uspješnu izgradnju etalonske baze državnih etalona u Bosni i Hercegovini. Projekat IPA 2007 je obuhvatio tehničku asistenciju od 12 mjeseci koja je uključila prijenose znanja u BIH, studijske posjete nacionalnim mjeriteljskim institutima u zemljama EU, projektovanje tehničkih specifikacija za nabavku opreme, pripremu nacrta novog pravnog okvira za mjeriteljstvo u BIH, kao i nacrta Strateškog plana za Nacionalni mjeriteljski sistem u BIH (2010.-2015.). Iz sredstava za nabavku iz projekata IPA 2007 i IPA 2008 realizirana je nabavka opreme za uspostavljanje državnih etalona IMBIH-a u oblastima: mase, temperature, vlažnosti, vremena, frekvencije, električnih veličina, dužine, pritiska, tvrdoće, zapremine, gustine i viskoznosti.
Pojedini etaloni su uspostavljeni i održavaju se kod partnerskih laboratorija. Etalon za tvrdoću je uspostavljen u partnerskoj laboratoriji „Orao a.d.”, Bijeljina, dok je etalon za pojedine električne veličine uspostavljen je partnerskoj laboratoriji firme „Mikroelektronika d.o.o.” Banja Luka. Također, projekat je obuhvatio uspostavljanje Laboratorije za protok gasa (u partnerskoj laboratoriji Sarajevogas d.o.o. Sarajevo), kao i uspostavljanje Laboratorije za toplotnu energiju (u partnerskoj laboratoriji Toplane d.o.o. Sarajevo).
 • IPA 2008 Regionalni projekat za nuklearnu sigurnost i radijacijsku zaštitu „Uspostava kalibracione laboratorije za jonizirajuće zračenje (Sekundarna standardna dozimetrijska laboratorija)“ je implementiran i IMBIH Laboratorija SSDL je otvorena u Banja Luci 29. septembra 2014.
 • IPA 2011 Regionalni projekat za Infrastrukturu kvaliteta (QI) zapadnog Balkana i Turske.
Drugi regionalni projekti:
 • 2015 - 2018. Regionalni projekat za Infrastrukturu kvaliteta (QI) u zapadnom Balkanu, finansiran od organizacije SIDA, Švedska
IAEA međunarodni projekti tehničke saradnje
 • BOH9009 "Održavanje integrisanog sistema upravljanja i sposobnosti u regulatornom tijelu i jačanje sposobnosti dozimetrijske laboratorije" je implementiran tokom 2018. i 2019. godine.
Projekat tehničke saradnje se sastojao od dvije komponente i to prenosa znanja i donacije dodatne opreme za rendgen za IMBIH SSDL. Ova oprema će omogućiti uspostavljanje rendgenskih kvaliteta (N-serija i RQR-serija) koje se koriste za kalibracije u oblastima zaštite od zračenja i dijagnostičke radiologije. U okviru komponente prenosa znanja održane su edukacije osobja za uspostavljanje rendgenskih kvaliteta i studijske posjete drugim laboratorijama.
 • BOH2019006 "Podrška upotrebi radijaciono procesnih tehnologija u državi, zajedno sa unapređenjem kalibracione (SSDL) laboratorije"
Projekat tehničke saradnje koji u dijelu koji se odnosi na iMBIH SSDL ima za cilj unapređenje i proširenje mjernih mogućnosti laboratorije u oblasti dijagnostičke radiologije. Projekat je zvanično odobren za ciklus 2020.-2021.
Bilateralna saradnja sa Republikom Slovenijom
Saradnja sa Vladom Republike Slovenije je ostvarena putem Centra za međunarodnu saradnju i razvoj (CMSR) i koordinatora projekata Inštituta za kovinske materiale in tehnologije (IMT) iz Ljubljane.
 • 2008 - 2009. - Uspostavljanje Laboratorije za pritisak i vakuum u Institutu za mjeriteljstvo BiH (otvorena laboratorija u IMBIH, Sarajevo)
 • 2010 - 2012. - Uspostavljanje kapaciteta IMBIH:
  • Laboratorija za električne veličine (uspostavljena u IMBIH, Sarajevo)
  • Laboratorija za vrijeme i frekvenciju (uspostavljena u IMBIH, Sarajevo)
  • Laboratorija za ispitivanje mjerila električne energije (uspostavljena u partnerskoj laboratoriji Mikroelektronika a.d., Banja Luka)
  • Laboratorija za ispitivanje elektromagnetne kompatibilnosti (uspostavljena u partnerskoj laboratoriji Mikroelektronika a.d., Banja Luka).
 • 2014 - 2017. - Jačanje infrastrukture mjeriteljstva u hemiji u području zaštite okoliša i goriva
 • Laboratorija za hemiju - ispitivanje tečnih naftnih goriva i ispitivanje mikropolutanata u okolišu (uspostavljena u IMBIH, Sarajevo)
 • Akreditovano tijelo za kontrolu kvaliteta i količine tečnih naftnih goriva (uspostavljeno u partnerskoj laboratoriji Herkon d.o.o. Mostar)
Bilateralna saradnja sa Federalnom Republikom Njemačkom
Saradnja sa Vladom Federalne Republike Njemačke je ostvarena preko PTB - Physikalisch-Technische Bundesanstalt, nacionalnim institutom za mjeriteljstvo Republike Njemačke, a aktivnosti su finansirane od Federalnog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BZM).
 • 2006 - 2013. - Saradnja sa PTB je počela 2006. godine kada se oformila Fokus grupa za olakšavanje razvoja infrastrukture nacionalnih mjeritlejskih instituta u okviru EURAMET asocijacije.
Fokus grupa je djelovala do 2013. godine i koja je imala finansijsku podršku od PTB, čime su finansirani troškovi za učesnike iz zemalja zapadnog Balkana. Radom Fokus grupe omogućeni su treninzi i drugi vidovi prenosa znanja zemljama učesnicima.
 • 2015 - 2017. Projekat „Jačanje mjeriteljstva i infrastrukture kvaliteta u Bosni i Hercegovini“.
Glavni fokus ovog projekta je bio jačanje mjeriteljskog sistema u BiH i razvoj kalibracionih i mjernih mogućnosti, razvijanje stručne ekspertize putem misija PTB eksperata u IMBIH laboratorije, te stručnih posjeta drugim laboratorijama. Ova pomoć je doprinijela rezultatima kao što su razvoj laboratorija i nove objave CMC-ja (kalibracione i mjerne mogućnosti) u različitim oblastima (električne veličine, vrijeme i frekvencija, temperatura i pritisak, te razvoj dodatnih oblasti kao što su jonizirajuće zračenje i volumen), dostizanje akreditacije DAKKs prema ISO/IEC 17043 za PT šemu ispitivanja osposobljenosti u području plemenitih metala, kao i podrška razvoju kontrole predpakiranih proizvoda za entitetske institucije.
 • 2019 - 2021. Regionalni fond za konsultacije za infrastrukturu kvaliteta (SEE QI Fund), sa bilateralnom komponentom za saradnju sa Bosnom i Hercegovinom i Albanijom. Projekat je nastavio da kroz bilateralnu saradnju PTB-IMBIH daje stručnu podršku unapređenju laboratorija IMBIH-a.
Bilateralna saradnja sa Republikom Češkom
Glavni fokus projekta bio je jačanje kapaciteta IMBiH kroz nabavku opreme i transfer znanja od strane CMI eksperata. Ova pomoć je doprinijela nabavci nove opreme za laboratorije, obuci laboratorijskog osoblja, razvoju mjernih procedura, što je povećalo stručnost i omogućilo objavljivanje novih CMC-a u različitim oblastima.
 • 2014 - 2016. - „Proširenje kapaciteta Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine“.
Ovo je bio prvi projekat realizovan u okviru razvojne saradnje između Vlade Češke Republike i Bosne i Hercegovine.
Projekat je podržao IMBiH laboratorije:
 • Laboratorija za električne veličine
 • Laboratorija za vrijeme i frekvenciju
 • Laboratorija za volumen i protok (količina tečnih goriva)
 • Laboratorija za volumen i protok (količina gasovitih goriva)
 • Laboratorija za hemiju (kvalitet gasovitih goriva).
Projekti podrške Institutu za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine u okviru razvojne saradnje između Vlade Češke Republike i Bosne i Hercegovine, finansirani su od strane Češke razvojne agencije (CDA), a implementirani od strane Češkog mjeriteljskog instituta (ČMI).
 • 2017 - 2019. „Proširenje kapaciteta i usluga Instituta za mjeriteljstvo BiH II“
U skladu sa završenim projektom ovaj projekat je baziran na zahtjevima IMBiH u pogledu dodatnog proširenja njegovih kapaciteta i usluga. Kao sastavni dio projekta podržana je promocija IMBiH usluga za postojeće i potencijalne korisnike. Stoga je podržano sljedeće:
 • Uspostavljanje sistema komunikacije sa postojećim i potencijalnim klijentima IMBiH, uključujući ocjenu efektivnosti
 • Specifične komunikacijske i promotivne aktivnosti sa odabranim i potencijalnim klijentima IMBiHa u vidu konsultacija/obuka i razmjene iskustava dobre prakse
 • Marketing i implementacija sistema upravljanja kvalietom (QMS).
Projekat je podržao IMBiH laboratorije:
 • Laboratorija za vrijeme i frekvenciju
 • Laboratorija za volumen i protok (količina tečnih goriva)
 • Laboratorija za volumen i protok (količina gasovitih goriva)
 • Laboratorija za hemiju (kvalitet tečnih goriva i maziva)
 • Laboratorija za masu i srdone veličine (gustina).
 • Laboratorija za jonizirajuće zračenje
 • 2020 - 2022. „Proširenje kapaciteta i usluga Instituta za mjeriteljstvo BiH III“
Cilj Projekta je dalje jačanje tehničkih i stručnih kapaciteta Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine (IMBiH), te unapređenje i podizanje profila usluga Instituta, kao i efikasnija saradnja sa akademskom zajednicom kako bi se spriječio odlazak eksperata iz zemlje.
Kako bi se cilj efikasno postigao, projekat je podijeljen u 3 dijela:
 • Fokusiranje na tehničke kapacitete laboratorija IMBiH kroz nabavku opreme i transfer znanja od strane eksperata CMI
 • Fokusiranje na jačanje kapaciteta IMBiH laboratorija i produbljivanje saradnje sa lokalnim univerzitetima
 • Fokusiranje na eksternu komunikaciju sa klijentima i potencijalnim klijentima i promociju usluga IMBiH što je u direktnoj vezi sa prva dva dijela projekta