NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI
Naučno-istraživački projekti Instituta za mjeriteljstvo BiH
Evropski nacionalni mjeriteljski instituti ('National Metrology Institutes- NMIs') imaju dugu tradiciju bilateralnih saradnji u sklopu naučnog mjeriteljstva te su u skladu sa tim 1987. godine osnovali EUROMET, prvu podlogu za evropsku saradnju za mjerne etalone. Članstvo je postepeno raslo i prešlo 30 zemalja članica uz Centar za istraživanje (Joint Research Centre - JRC), koji predstavlja IRMM. Pod okriljem petog EU Okvirnog programa ('EU Framework Programme – FP') za istraživanje i tehnički razvoj ('Research and technical development – RTD') (1998-2002) Evropska mjeriteljska zajednica je bila u mogućnosti da iskoristi određene teme kao što su etaloni/standardi, mjerenje i ispitivanje ('Standards, measurement and testing – SMT') za saradnju na projektima za istraživanje i razvoj.
Ovaj program je sufinansirao studiju u sklopu EUROMET-a o mjeriteljstvu za Evropsko istraživačko područje ('Metrology for the European Research Area – MERA') koja je bila završena 2004. godine i koja je uspostavila nove mogućnosti za bolju saradnju između nacionalnih mjeriteljskih instituta u Evropi. Uvođenjem novog instrumenta ERA-NET kooradinacione akcije u FP6 otvorena je mogućnost za implementaciju MERA zaključaka i iMERA je uspostavljena u aprilu 2005. godine. U toku tri godine ERA-NET je uključivala 14 NMI-jeva, JRC/IRMM i neka državna ministarstva. Sveobuvatan cilj bila je priprema za novi istraživački program pod Članom broj 169. Sporazuma o saradnji EU (sada je to Član 185 TFEU ), u koji su se NMI-jevi trebali uključivati od 2007. godine, pa nadalje.
Osnovni rezultat saradnje bila je jedinstvena zakonska struktura (EURAMET e.V.) i nacrt za predloženi Evropski mjeriteljski istraživački program ('European Metrology Research Programme – EMRP'). EMRP je bila jedna od 4 incijative koje su identifikovane u FP7. Kao mjera prelaska na incijativu pod Članom 185, ERA-NET Plus prijedlog ('iMERA Plus') je predat 2007. godine od strane EURAMET-a. Ovaj prijedlog je podržala 21 država članica i JRC/IRMMa, sufinansiran je od strane Evropske Zajednice u iznosu od 21 M€. Rezultat samo jednog javnog EMRP poziva doveo je do toga da je 21 istraživački projekat finansiran 2008. godine, sa ukupnom vrijednošću od 64 miliona eura. Većina ovih projekata je u međuvremenu završena, a iza sebe su ostavili ogroman broj znanstvenih studija.
Bosna i Hercegovina postala je 23. država članica EMRP-a u martu 2013. godine. Članstvo podrazumijeva opredijeljenost za sudjelovanje i podršku znanstvenog razvoja mjeriteljskog društva kroz poticanje nacionalnih strateških interesa. Ova obveza uključuje finansijsko sudjelovanje u finansiranju projekata, dio novca koji se daje u gotovini, a ostatak iznosa tzv. in kind, odobrava se kroz različite vrste usluga koje NMI-jevi pružaju tokom sudjelovanja u projektu.
U periodu od 2013. godine do danas Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine je ostvario učešće u 25 različitih istraživačkih projekta u okviru EMRP i EMPIR programa. Pored navedenog, osoblje Instituta je iskoristilo RMG alat kroz EMRP i EMPIR program u trajanju 100 mjeseci. RMG alat je omogućio jačanje mjeriteljskih kapaciteta Instituta što je u konačnici dovelo do aktivnijeg učešća u EMRP i EMPIR programu. U tabeli ispod navedeni su projekti u kojima je Institut učestvovao, te u kojima učestvuje i danas.
Evropska komisija „Horizon Europe“ iznosi ambiciozan program istraživanja i inovacija, nasljeđujući Horizon 2020. Objavljen je EURAMET-ov prijedlog za „Horizon Europe“ koji detaljno opisuje Evropsko partnerstvo za mjeriteljstvo kako bi se ubrzalo globalno vodstvo Evrope u mjeriteljskim istraživanjima. Prijedlog naglašava važnu ulogu mjeriteljske infrastrukture u inovacijama i rješavanju nekih od najvećih evropskih izazova, od zdravstvene zaštite do klimatskih promjena. Cilj prijedloga je stvaranje održivih evropskih mjeriteljskih mreža u visoko konkurentnim područjima i zemljama u razvoju koja će se moći natjecati s Kinom i SAD-om do 2030. godine. Institut za mjeriteljstvo BiH planira uzeti aktivno učešće u navedenom programu.
Spisak projekata
Program Godina Naziv projekta Kratak opis projekta Link
EMRP 2014-2017 ENV58-MeteoMet2 Metrology for essential climate variables Projekat ima za cilj istraživanje senzora koji se koriste za monitoring klimatskih varijabli i doprinosi uspostavljanju novih mjernih metoda, tehnika i standarda uključujući i kalibraciju i sjedivost do međunarodnog SI sistema jedinica za meteorološka mjerenja temperature i vlažnosti. U ovom projektu učestvovala je Laboratorija za temperaturu i vlažnost. link
EMRP 2014-2017 ENG52 - Smart Grid II Measurement tools for Smart Grid stability and quality Projekat se bavi razvojem tehnologije i standarda za praćenje stabilnosti i kvaliteta isporuke električne energije, sa sveobuhvatnim ciljem podrške učinkovitom razvoju pametnih mreža. U ovom projektu učestvovala je Laboratorija za električne veličine. link
EMRP 2014-2017 ENG54 - Biogas Metrology for biogas Projekat ima za cilj razviti i validirati metode za karakterizaciju biogasa kroz određivanje ključnih nečistoća, vlage, čestične tvari, kalorijske vrijednosti i gustoće. U ovom projektu učestvovala je Laboratorija za hemiju. link
EMRP 2014-2017 ENG59 - NNL Sensor development and calibration method for non-Newtonian fluids Projekat ima za cilj istraživanje mjerne nesigurnosti postojećih alata, te reviziju fizičkih osobina koji utiču na viskozitet ne-Njutnovskih tečnosti, sve kako bi se proizveo novi mjeriteljski standard. U ovom projektu učestvovala je Laboratorija za volumen i protok. link
EMPIR 2015-2018 14RPT02 - AWICal Traceable calibration of automatic weighing instruments Projekt ima za cilj razvoj i istraživanje obnovljivih kalibracionih metoda i modela za evaluaciju mjerne nesigurnosti za tri grupe AWI u dinamičkom načinu rada, kao i validaciju tih metoda kod proizvođača i krajnjih korisnika. U ovom projektu učestvovala je Laboratorija za masu i srodne veličine (dio za masu). link
EMPIR 2015-2018 14RPT03 - ENVCRM Matrix reference materials for environmental analysis Projekat ima za cilj razvoj kapaciteta za proizvodnju certificiranih referentnih materijala (CRM) za analizu okoliša i to primjenom Know-How između partnera. U ovom projektu učestvovala je Laboratorija za hemiju. link
EMPIR 2015-2017 14RPT04 - Absorb Absorbed dose in water and air Projekat ima za cilj poboljšanje kalibracione prakse, bolje primarne etalone dozimetara, te smanjenje mjerne nesigurnosti kalibracije, kao i to da omogući učesnicima NMI-a i DI-a da izgrade svoje primarne etalone za apsorbovanu dozu u vodi i zraku i lansiraju nove usluge kalibracije. U ovom projektu je učestvovala Laboratorija za jonizirajuće zračenje. link
EMPIR 2015-2018 14RPT05 - Eura-Thermal - Developing traceable capabilities in thermal metrology Projekat ima za cilj prijenos znanja i poboljšanje dostupnosti postrojenja u oblasti termalnog mjeriteljstva prema državnim mjeriteljskim institutima u razvoju, gdje je takav pristup trenutno ograničen. U ovom projektu učestvovala je Laboratorija za temperaturu i vlažnost. link
EMPIR 2016-2019 15RPT03 - HUMEA Expansion of European research capabilities in humidity measurement Projekat ima za cilj razvoj novih mjernih metoda iz oblasti mjerenja vlažnosti, te uspostavu mjeriteljske prakse među državnim institutima u razvoju pružajući infrastrukturu za pouzdana, sljediva mjerenja vlažnosti u Evropi. U ovom projektu učestvovala je Laboratorija za temperaturu i vlažnost. link
EMPIR 2016-2019 15RPT04 - TracePQM Traceability routes for electrical power quality measurements Projekat ima za cilj da razvije unificiranu modularnu mjernu postavku i softversku platformu za mjerenje električne snage i parametara kvaliteta električne energije upotrebom tehnike digitalnog uzorkovanja. U ovom projektu učestvovala je Laboratorija za električne veličine. link
EMPIR 2017-2020 16ENG05 - Biomethane Metrology for biomethane Projekat koristi rezultate EMRP projekta ENG01 Gas i ENG54 Biogas da bi razvio standardne testne metode za ključne parametre, uključujući nečistoće, koje trebaju da se prate prilikom ubrizgavanja biometana u mrežu prirodnog gasa i kada se koristi kao transportni fluid. U ovom projektu učestvuje Laboratorija za hemiju. link
EMPIR 2017-2020 16RPT02 - ALCOREF Certified forensic alcohol reference materials Projekat ima za cilj osposobljavanje i državnih instituta za proizvodnju certificiranog referentnog materijala etanola u vodi i to kroz uspostavljanje novih analitičkih metoda, te razmjenu znanja i iskustava između NMI i DI. U ovom projektu učestvuje Laboratorija za hemiju. link
EMPIR 2018-2021 17RPT01 - DOSEtrace - Research capabilities for radiation protection dosimeters Projekat ima za cilj poboljšanje mjerenja SI operativnih mjernih veličina koje se koriste u zaštiti od zračenja u nacionalnim mjeriteljskim institutima (NMI) iz zemalja u razvoju. U ovom projektu učestvuje Laboratorija za jonizirajuće zračenje. link
EMPIR 2018-2021 17RPT02 - rhoLiq Establishing traceability for liquid density measurements Projekat ima za cilj i pripremu prijedloga kalibracionih procedura, kao i prijedloga EURAMET vodiča za kalibraciju gustine tekućine. U ovom projektu učestvuje Laboratorija za masu i srodne veličine (dio za masu). link
EMPIR 2018-2021 17IND12 - Met4FoF Metrology for the Factory of the Future Projekat će razviti kalibracione metode za napredne digitalne industrijske senzore, uključujući one koji imaju ugrađene funkcije za pre-obradu podataka. Također, uspostavit će infrastrukturu i softvere potrebne za uzimanje u obzir mjerne nesigurnosti i kvaliteta zajedno sa podacima mjerenja, te sinhronizirati protok podataka u mrežama senzora. U ovom projektu učestvuje Data Science Group. link
EMPIR 2018-2021 17NRM05 - EMUE Advancing measurement uncertainty (comprehensive examples) Projekat će dostaviti sveobuhvatni set novih ili poboljšanih primjera za proračun mjerne nesigurnosti u skladu sa GUM-om (Vodič za procjenu mjerne nesigurnosti). Projekat će također razviti primjere koji mogu da se koriste kao prilagodiv template rješenja za određene probleme. U ovom projektu učestvuje Data Science Group. link
PTB 2018-2021 The European Metrology Cloud (Funded by PTB) "The European Metrology Cloud" (EMC) je jedan od tri strateška projekta koji su predloženi u okviru Evropskog programa za istraživanje i inovacije u području mjeriteljstva (EMPIR) iz oblasti digitalizacije u mjeriteljstvu, a koji su koordinirani od strane Instituta za mjeriteljstvo Njemačke (PTB). Jedan od primarnih ciljeva projekta će biti prelazak iz analogne infrastrukture kvaliteta u digitalnu, čime će biti povećano povjerenje korisnika u procese zakonskog mjeriteljstva. link
EMPIR 2019-2022 18RPT02 - adOSSIG Developing an infrastructure for improved and harmonised metrological checks of blood pressure measurements in Europe Projekat je usmjeren na povećanje pouzdanosti i tačnosti mjerenja krvnog pritiska razvijanjem naprednog generatora signala krvnog pritiska i uspostavljanjem novih kalibracionih metoda i usluga u oblasti mjerenja krvnog pritiska. U cilju bolje zdravstvene zaštite stanovništva evropskih država, projekat teži ka uspostavljanju evropskog centra /mreže u oblasti medicine u mjeriteljstvu. U ovom projektu učestvuje Laboratorija za masu i srodne veličine (dio za pritisak). link
EMPIR 2019-2022 18RPT03 - MetForTC - Traceable measurement capabilities for monitoring thermocouple performance Ovaj projekat ima za cilj razviti nove naučne i tehničke mogućnosti koje omogućavaju diseminaciju međunarodne temperaturne skale iz 1990. (ITS-90), na osnovu mjerenja sa termoparom, koji je najčešće korišten instrument za mjerenje temperature u industriji. U ovom projektu učestvuje Laboratorija za temperaturu i vlažnost. link
EMPIR 2019-2022 18HLT05 - QUIERO Quantitative MR-based imaging of physical biomarkers Projekat će procijeniti nastajuće i komplementarne EPT (električna svojstva tomografija) i MR tehnike, razviti kvantitativnu MRI (magnetsku rezonancu) analizu za precizniju dijagnostiku bolesti. Algoritmi za analizu izlaznih signala EPT i MRF (magnetska rezonanca otiska prsta) bit će razvijeni i poboljšani, s performansama provjerenima koristeći potpuno karakterizirane, SI-sljedive, "fantomske" referentne artefakte i komponente koje se prate. U ovom projektu učestvuje Data Science Group. link
EMPIR 2019-2022 18HLT07 - MedalCare Metrology of automated data analysis for cardiac arrhythmia management Projekat će razviti sintetički referentni skup elektrokardiografskih mjerenja, uključujući zdrave varijacije i odabrane patologije kardiovaskularnih bolesti za testiranje dijagnostičkih uređaja za CVD (kardiovaskularne bolesti). Projekat će prvi put osigurati sljedivost tehnika analize CVD-a. Takva standardizovana testiranja pomoći će proizvođačima da razviju nove EKG uređaje s poboljšanom pouzdanošću dijagnoze CVD-a i na taj način će pomoći u napretku tehnologije, kako u kliničkoj upotrebi, tako i u nadzoru opreme. U ovom projektu učestvuje Data Science Group. link
EMPIR 2019-2022 18NET01 - Energy Gases Support for a European metrology network for energy gases Europska mjeriteljska mreža (EMN) za energetske gasove pruža društvenu i industrijsku stručnost za mjerenje kako bi se podržala sprovedba energetskog prijelaza na obnovljiva gasovita goriva. Laboratorija za hemiju je dio ove mreže. link
EMPIR 2019-2022 18NET03 - SEG-Net European metrology network on smart electricity grids Europska mjeriteljska mreža (EMN) za pametne mreže električne energije jedinstvena je kontaktna tačka širom Europe koja pruža podršku zainteresovanim stranama za izazove mjerenja u realizaciji pametnih elektroenergetskih mreža. EMN za pametne elektroenergetske mreže pruža podršku za standardizaciju, ispitivanje, istraživanje i razvoj nacionalnih i razvojnih strategija pametnih mreža. Laboratorija za električne veličine je dio ove mreže. link
EMPIR 2019-2022 18NET04 - ForClimateOcean Support for a European Metrology Network for climate and ocean observation Europska mjeriteljska mreža (EMN) će analizirati europske i globalne mjeriteljske potrebe i rješavati te potrebe na koordiniran način. Članovi EMN-a zatim će formulisati zajedničke mjeriteljske strategije, uključujući aspekte kao što su istraživanje, infrastruktura, prijenos znanja i usluge. Laboratorija za hemiju je dio ove mreže. link
EMPIR 2019-2022 18NET05 - MATHMET Support for a European Metrology Network for mathematics and statistics Europska mjeriteljska mreža (EMN) za matematiku i statistiku je središnja referentna tačka koja se bavi potrebom za integracijom između mjeriteljstva sa jedne strane i matematičkih i statističkih metoda sa druge. Data Science Group je dio ove mreže. link
EMPIR 2020-2023 19NET03 - supportIBSS Support for a European Metrology Network on reliable radiation protection regulation Projekt će formulirati opseg i organizacionu osnovu mreže. Nakon uključivanja zainteresovanih strana, istraživački program osmišljen kako bi osigurao da se mogu razviti odgovarajuća referentna polja i standardi koji podržavaju propise o zaštiti od zračenja bit će izrađen. link
EMPIR 2020-2023 19RPT02 - RealMass Improvement of the realisation of the mass scale Projekt će olakšati saradnju koja će dovesti do poboljšanih sposobnosti kalibracije na sudjelujućim, manje razvijenim NMI-ima. Također će izraditi nacrt smjernica za kalibraciju EURAMET-a primjenjivih na novu definiciju kilograma, potkrijepljene softverom, alatima za obuku i metodama održavanja. link
EMPIR 2020-2023 19ENG01 - Metro-PV Metrology for emerging PV applications Projektom će se razviti referentni uređaji i mjerni postupci za poboljšanje preciznosti mjerenja izlazne snage za tehnologije poput multi-spoja i perovskitnih ćelija. Laboratorij za električne veličine je dio ove mreže. link
EMPIR 2020-2023 19ENG09 - BIOFMET New metrological methods for biofuel materials analysis Projekt će podržati uvođenje bržih i preciznijih proračuna kalorijske vrijednosti za čvrsta i tečna biogoriva. Proučit će se nove metode mjerenja i razviti napredni sljedivi standardi mjerenja. Laboratorija za hemiju je dio ove mreže. link
EMPIR 2021-2024 20IND01 - MetroCycleEU Metrology for the recycling of Technology Critical Elements to support Europe's circular economy agenda Ovaj projekat će razviti provjerene SI sljedive referentne metode i materijale za određivanje količine 14 različitih TCE-a u gradskom otpadu u milionitim dijelovima. Oni će zatim biti podvrgnuti međulaboratorijskim poređenjima koje uključuju najmanje 10 industrijskih laboratorija koristeći različite tehnike analize uključujući rendgensku fluorescenciju. To će dovesti do novog materijala za kalibraciju instrumenta, najmanje jednog referentnog materijala s TCE certifikatom i poboljšanih metoda za TCE analizu na licu mjesta. link
EMPIR 2021-2024 20IND03 - FutureCom RF Measurements for future communications applications FutureComm projekat ima za cilj razvoj tehnike za karakterizaciju elektroničkih komponenti koje rade na višim frekvencijama, uključujući eletroničke krugove s integriranim antenama. Jedna od tema projekta također će biti procjena integriteta signala i snage kao i elektromagnetne smetnje (EMI) u brzim digitalnim sklopovima, s ciljem osiguanja ispravanog rada ovakvih sklopova. Integrirane elektroničke komponente će se također testirati u realnim uslovima rada i specifičnim okolinskim uslovima temperature i relativne vlažnosti. Također će se razviti nova metodologija mjerenja štetnih efekata uzrokovanih visokom gustoćom elektroničkih komponenti. Rezultati ovog projekta, distribuirani kroz vodiče dobre prakse, radionice, publikacije i doprinos međunarodnim standardima ojačat će evropsku poziciju u sektoru komunikacija i elektronike. Smanjena ukupna potrošnja energije također će doprinijeti postizanju klimatske neutralnosti do 2050. Laboratorija za vrijeme i frekvenciju učestvuje u ovom projektu. link
EMPIR 2021-2024 20NRM05 - iMet-MRI Improved metrology for quantitative MRI Projekat će razviti procedure i smjernice te pokrenuti standardizaciju qMRI. Razvijaće se potencijalni fantomski materijali i novi proizvodni procesi, gdje je moguće ostvariti sljedivost referentnih materijala i primarnih standarda, te poređenje metoda kalibracije. Ti rezultati će poslužiti za pisanje vodiča za najbolju praksu, kako bi se testirali u studiji na više mjesta koja uključuje dijagnozu i liječenje stanja jetre, a zatim ponovno „upakovani“ u Vodič dobre prakse za osiguranje kvaliteta (CPG). link
EMPIR 2021-2024 20SCP02 - CEFTON Development of eye-tonometry in CEFTA countries Zainteresovane strane u ovom projektu će kroz saradnju utvrditi postojeće i planirane usluge kalibracija za mjerenje očnog pritiska unutar zemalja CEFTA-e. To će uključivati nadležna državna tijela, pružatelje usluga kalibracije i druge vladine ili nevladine urede. Mjeriteljski institut Češke republike će osigurati obuke o mjerenju očnog pritiska za IMBiH, INM i ME BoM i prilagoditi relevantne mjeriteljske smjernice koje se tiču mjerenja očnog pritiska za korištenje u zemljama CEFTA-e. link
EMPIR 2021-2024 20NET03 - POLMO Support for a European Metrology Network on pollution monitoring Ovim projektom definiraće se okvir djelovanja buduće Evropske mjeriteljske mreže (EMN) za praćenje zagađenja vazduha, vode i tla fokusirajući se u početku na hemikalije i radionuklide. Uspostaviće se kontinuirani dijalog s akterima u područjima praćenja zagađenja, uključujući postojeće mreže kao što su AQUILA, NORMAN, EURDEP, ESDAC i WMO-GAW; i organizacije za razvoj standarda. Razvijaće se program strateškog istraživanja i opsežan program dijeljenja znanja, obuke i radionica u saradnji sa učesnicima i krajnjim korisnicima. link
EMPIR 2021-2024 21SCP01 - DCC2GO Supporting the implementation of Digital Calibration Certificates in the European metrology community Ovaj projekat ima za cilj razvoj materijala za obuku i početnog kompleta za implementaciju certifikata za digitalnu kalibraciju (DCC) za temperaturu i pritisak za male i nove nacionalne mjeriteljske institute (NMI) i imenovane institute (DI), poznate kao 'SEND' zajednica. DCC-ovi su sigurniji i efikasniji od tradicionalnih papirnih certifikata i mogu se pohraniti na mašinama koje certificiraju, uz mogućnost mašinske čitljivosti. Materijali za obuku i početni komplet biće dostupni na internetu, a cilj je povećanje efikasnosti i sigurnosti u certifikaciji kalibracije, podrška međunarodnom prelasku na Digital-SI i ubrzanje usvajanja DCC-a. link
Metrology Partnership 2022-2025 21NRM04 - BiometCAP Protocol for SI-traceable validation of methods for biomethane conformity assessment Ovaj projekat ima za cilj promoviranje usvajanja digitalnih kalibracijskih certifikata (DCC) među malim i novim nacionalnim mjeriteljskim institutima (NMI) i imenovanim institutima (DI) razvojem materijala za obuku i startnog kompleta za kreiranje i implementaciju DCC-a za temperaturu i pritisak. Materijali će biti besplatno dostupni na internetu u repozitorijumu otvorenog pristupa. Cilj projekta je povećanje efikasnosti i sigurnosti u certifikaciji kalibracije i podrška prelasku na Digital-SI, ključni cilj međunarodne mjeriteljske zajednice. link
Metrology Partnership 2021-2025 21GRD02 - BIOSPHERE Metrology for Earth Biosphere: Cosmic rays, ultraviolet radiation and fragility of ozone shield Ovaj projekat ima za cilj proučavanje odnosa između kosmičkih zraka, sunčevog zračenja i debljine ozona i njihovog uticaja na zdravlje ljudi. Da bi se to postiglo, projekat će nadograditi postojeće detektore, razviti nove metode za mjerenje kosmičkih zraka i atmosferskih parametara, te koristiti uspostavljene modele efekata zračenja i pristupe sistemske biologije za procjenu efekata kosmičkih zraka i UV zračenja na ljudske i biljne ćelije. Cilj je pružiti ključne informacije o efektima kosmičkih zraka, UV zračenja i ljudskih aktivnosti na ozonski omotač i pomoći Evropi da uvede bolje strategije ublažavanja u ovoj oblasti. link
Evropske mjeriteljske mreže Instituta za mjeriteljstvo BiH
Spisak projekata
Program Godina Naziv projekta Link
EMN 2018 European metrology network for energy gases link
EMN 2018 European metrology network on smart electricity grids link
EMN 2018 European metrology network for mathematics and statistics link
EMN 2019 European Metrology Network on reliable radiation protection regulation link
EMN 2020 European Metrology Network on pollution monitoring link
U tabeli ispod navedeni su istraživački projekti u kojima je osoblje IMBiH uzelo učešće kroz RMG alat u trajanju od 3 do 12 mjeseci u različitim nacionalnim mjeriteljskim institutima.
Spisak projekata
Program Project span Project title
EMRP 2010-2013 EMRP ENG01 - Characterization of energy gases
EMRP 2010-2013 ENG 04 - Smart Grid - Metrology for Smart Electrical Grids
EMRP 2011-2014 ENV07 - MeteoMet Metrology for pressure, temperature, humidity and airspeed in the atmosphere
EMRP 2012-2015 SIB10 - NOTED Novel Techniques for Traceable Temperature Dissemination
EMRP 2012-2015 SIB05 - NewKILO Developing a practical means of disseminating the new kilogram
EMPIR 2013-2016 JRP SIB55 - International timescales with optical clocks
EMPIR 2013-2016 SIB 60 - Metrology for long distance surveying
EMPIR 2015-2018 14RPT04 - Characterisation, determination and development of a conversion protocol for converting DAP to Dw in small beam radiotherapy
EMPIR 2017-2020 16ENV08 - Metrology for air pollutant emissions
EMPIR 2017-2020 16RPT02 - ALCOREF Certified forensic alcohol reference materials: Research in certification of ethanol/water CRM
EMPIR 2018-2021 17IND14 - WRITE White Rabbit for Industrial Timing Enhancement
EMPIR 2018-2021 17IND12 - MetFoF Metrology for the Factory of the Future: Application of Monte Carlo Method in Quantification of Measurement Uncertainty
EMPIR 2018-2021 17NRM05 - EMUE Advancing measurement uncertainty ̶ comprehensive examples for key international standards
EMPIR 2018-2021 17IND12 - MetFoF Metrology for the Factory of the Future: Researcher in application of different methods for data analysis
EMPIR 2021-2024 20IND03 - RF Measurements for future communications applications
Naučno-istraživački projekti
Naučno-istraživački projekti Instituta za mjeriteljstvo BiH
Evropski nacionalni mjeriteljski instituti ('National Metrology Institutes- NMIs') imaju dugu tradiciju bilateralnih saradnji u sklopu naučnog mjeriteljstva te su u skladu sa tim 1987. godine osnovali EUROMET, prvu podlogu za evropsku saradnju za mjerne etalone. Članstvo je postepeno raslo i prešlo 30 zemalja članica uz Centar za istraživanje (Joint Research Centre - JRC), koji predstavlja IRMM. Pod okriljem petog EU Okvirnog programa ('EU Framework Programme – FP') za istraživanje i tehnički razvoj ('Research and technical development – RTD') (1998-2002) Evropska mjeriteljska zajednica je bila u mogućnosti da iskoristi određene teme kao što su etaloni/standardi, mjerenje i ispitivanje ('Standards, measurement and testing – SMT') za saradnju na projektima za istraživanje i razvoj.
Ovaj program je sufinansirao studiju u sklopu EUROMET-a o mjeriteljstvu za Evropsko istraživačko područje ('Metrology for the European Research Area – MERA') koja je bila završena 2004. godine i koja je uspostavila nove mogućnosti za bolju saradnju između nacionalnih mjeriteljskih instituta u Evropi. Uvođenjem novog instrumenta ERA-NET kooradinacione akcije u FP6 otvorena je mogućnost za implementaciju MERA zaključaka i iMERA je uspostavljena u aprilu 2005. godine. U toku tri godine ERA-NET je uključivala 14 NMI-jeva, JRC/IRMM i neka državna ministarstva. Sveobuvatan cilj bila je priprema za novi istraživački program pod Članom broj 169. Sporazuma o saradnji EU (sada je to Član 185 TFEU ), u koji su se NMI-jevi trebali uključivati od 2007. godine, pa nadalje.
Osnovni rezultat saradnje bila je jedinstvena zakonska struktura (EURAMET e.V.) i nacrt za predloženi Evropski mjeriteljski istraživački program ('European Metrology Research Programme – EMRP'). EMRP je bila jedna od 4 incijative koje su identifikovane u FP7. Kao mjera prelaska na incijativu pod Članom 185, ERA-NET Plus prijedlog ('iMERA Plus') je predat 2007. godine od strane EURAMET-a. Ovaj prijedlog je podržala 21 država članica i JRC/IRMMa, sufinansiran je od strane Evropske Zajednice u iznosu od 21 M€. Rezultat samo jednog javnog EMRP poziva doveo je do toga da je 21 istraživački projekat finansiran 2008. godine, sa ukupnom vrijednošću od 64 miliona eura. Većina ovih projekata je u međuvremenu završena, a iza sebe su ostavili ogroman broj znanstvenih studija.
Bosna i Hercegovina postala je 23. država članica EMRP-a u martu 2013. godine. Članstvo podrazumijeva opredijeljenost za sudjelovanje i podršku znanstvenog razvoja mjeriteljskog društva kroz poticanje nacionalnih strateških interesa. Ova obveza uključuje finansijsko sudjelovanje u finansiranju projekata, dio novca koji se daje u gotovini, a ostatak iznosa tzv. in kind, odobrava se kroz različite vrste usluga koje NMI-jevi pružaju tokom sudjelovanja u projektu.
U periodu od 2013. godine do danas Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine je ostvario učešće u 25 različitih istraživačkih projekta u okviru EMRP i EMPIR programa. Pored navedenog, osoblje Instituta je iskoristilo RMG alat kroz EMRP i EMPIR program u trajanju 100 mjeseci. RMG alat je omogućio jačanje mjeriteljskih kapaciteta Instituta što je u konačnici dovelo do aktivnijeg učešća u EMRP i EMPIR programu. U tabeli ispod navedeni su projekti u kojima je Institut učestvovao, te u kojima učestvuje i danas.
Evropska komisija „Horizon Europe“ iznosi ambiciozan program istraživanja i inovacija, nasljeđujući Horizon 2020. Objavljen je EURAMET-ov prijedlog za „Horizon Europe“ koji detaljno opisuje Evropsko partnerstvo za mjeriteljstvo kako bi se ubrzalo globalno vodstvo Evrope u mjeriteljskim istraživanjima. Prijedlog naglašava važnu ulogu mjeriteljske infrastrukture u inovacijama i rješavanju nekih od najvećih evropskih izazova, od zdravstvene zaštite do klimatskih promjena. Cilj prijedloga je stvaranje održivih evropskih mjeriteljskih mreža u visoko konkurentnim područjima i zemljama u razvoju koja će se moći natjecati s Kinom i SAD-om do 2030. godine. Institut za mjeriteljstvo BiH planira uzeti aktivno učešće u navedenom programu.
Spisak projekata
Program Godina Naziv projekta Kratak opis projekta Link
EMRP 2014-2017 ENV58-MeteoMet2 Metrology for essential climate variables Projekat ima za cilj istraživanje senzora koji se koriste za monitoring klimatskih varijabli i doprinosi uspostavljanju novih mjernih metoda, tehnika i standarda uključujući i kalibraciju i sjedivost do međunarodnog SI sistema jedinica za meteorološka mjerenja temperature i vlažnosti. U ovom projektu učestvovala je Laboratorija za temperaturu i vlažnost. link
EMRP 2014-2017 ENG52 - Smart Grid II Measurement tools for Smart Grid stability and quality Projekat se bavi razvojem tehnologije i standarda za praćenje stabilnosti i kvaliteta isporuke električne energije, sa sveobuhvatnim ciljem podrške učinkovitom razvoju pametnih mreža. U ovom projektu učestvovala je Laboratorija za električne veličine. link
EMRP 2014-2017 ENG54 - Biogas Metrology for biogas Projekat ima za cilj razviti i validirati metode za karakterizaciju biogasa kroz određivanje ključnih nečistoća, vlage, čestične tvari, kalorijske vrijednosti i gustoće. U ovom projektu učestvovala je Laboratorija za hemiju. link
EMRP 2014-2017 ENG59 - NNL Sensor development and calibration method for non-Newtonian fluids Projekat ima za cilj istraživanje mjerne nesigurnosti postojećih alata, te reviziju fizičkih osobina koji utiču na viskozitet ne-Njutnovskih tečnosti, sve kako bi se proizveo novi mjeriteljski standard. U ovom projektu učestvovala je Laboratorija za volumen i protok. link
EMPIR 2015-2018 14RPT02 - AWICal Traceable calibration of automatic weighing instruments Projekt ima za cilj razvoj i istraživanje obnovljivih kalibracionih metoda i modela za evaluaciju mjerne nesigurnosti za tri grupe AWI u dinamičkom načinu rada, kao i validaciju tih metoda kod proizvođača i krajnjih korisnika. U ovom projektu učestvovala je Laboratorija za masu i srodne veličine (dio za masu). link
EMPIR 2015-2018 14RPT03 - ENVCRM Matrix reference materials for environmental analysis Projekat ima za cilj razvoj kapaciteta za proizvodnju certificiranih referentnih materijala (CRM) za analizu okoliša i to primjenom Know-How između partnera. U ovom projektu učestvovala je Laboratorija za hemiju. link
EMPIR 2015-2017 14RPT04 - Absorb Absorbed dose in water and air Projekat ima za cilj poboljšanje kalibracione prakse, bolje primarne etalone dozimetara, te smanjenje mjerne nesigurnosti kalibracije, kao i to da omogući učesnicima NMI-a i DI-a da izgrade svoje primarne etalone za apsorbovanu dozu u vodi i zraku i lansiraju nove usluge kalibracije. U ovom projektu je učestvovala Laboratorija za jonizirajuće zračenje. link
EMPIR 2015-2018 14RPT05 - Eura-Thermal - Developing traceable capabilities in thermal metrology Projekat ima za cilj prijenos znanja i poboljšanje dostupnosti postrojenja u oblasti termalnog mjeriteljstva prema državnim mjeriteljskim institutima u razvoju, gdje je takav pristup trenutno ograničen. U ovom projektu učestvovala je Laboratorija za temperaturu i vlažnost. link
EMPIR 2016-2019 15RPT03 - HUMEA Expansion of European research capabilities in humidity measurement Projekat ima za cilj razvoj novih mjernih metoda iz oblasti mjerenja vlažnosti, te uspostavu mjeriteljske prakse među državnim institutima u razvoju pružajući infrastrukturu za pouzdana, sljediva mjerenja vlažnosti u Evropi. U ovom projektu učestvovala je Laboratorija za temperaturu i vlažnost. link
EMPIR 2016-2019 15RPT04 - TracePQM Traceability routes for electrical power quality measurements Projekat ima za cilj da razvije unificiranu modularnu mjernu postavku i softversku platformu za mjerenje električne snage i parametara kvaliteta električne energije upotrebom tehnike digitalnog uzorkovanja. U ovom projektu učestvovala je Laboratorija za električne veličine. link
EMPIR 2017-2020 16ENG05 - Biomethane Metrology for biomethane Projekat koristi rezultate EMRP projekta ENG01 Gas i ENG54 Biogas da bi razvio standardne testne metode za ključne parametre, uključujući nečistoće, koje trebaju da se prate prilikom ubrizgavanja biometana u mrežu prirodnog gasa i kada se koristi kao transportni fluid. U ovom projektu učestvuje Laboratorija za hemiju. link
EMPIR 2017-2020 16RPT02 - ALCOREF Certified forensic alcohol reference materials Projekat ima za cilj osposobljavanje i državnih instituta za proizvodnju certificiranog referentnog materijala etanola u vodi i to kroz uspostavljanje novih analitičkih metoda, te razmjenu znanja i iskustava između NMI i DI. U ovom projektu učestvuje Laboratorija za hemiju. link
EMPIR 2018-2021 17RPT01 - DOSEtrace - Research capabilities for radiation protection dosimeters Projekat ima za cilj poboljšanje mjerenja SI operativnih mjernih veličina koje se koriste u zaštiti od zračenja u nacionalnim mjeriteljskim institutima (NMI) iz zemalja u razvoju. U ovom projektu učestvuje Laboratorija za jonizirajuće zračenje. link
EMPIR 2018-2021 17RPT02 - rhoLiq Establishing traceability for liquid density measurements Projekat ima za cilj i pripremu prijedloga kalibracionih procedura, kao i prijedloga EURAMET vodiča za kalibraciju gustine tekućine. U ovom projektu učestvuje Laboratorija za masu i srodne veličine (dio za masu). link
EMPIR 2018-2021 17IND12 - Met4FoF Metrology for the Factory of the Future Projekat će razviti kalibracione metode za napredne digitalne industrijske senzore, uključujući one koji imaju ugrađene funkcije za pre-obradu podataka. Također, uspostavit će infrastrukturu i softvere potrebne za uzimanje u obzir mjerne nesigurnosti i kvaliteta zajedno sa podacima mjerenja, te sinhronizirati protok podataka u mrežama senzora. U ovom projektu učestvuje Data Science Group. link
EMPIR 2018-2021 17NRM05 - EMUE Advancing measurement uncertainty (comprehensive examples) Projekat će dostaviti sveobuhvatni set novih ili poboljšanih primjera za proračun mjerne nesigurnosti u skladu sa GUM-om (Vodič za procjenu mjerne nesigurnosti). Projekat će također razviti primjere koji mogu da se koriste kao prilagodiv template rješenja za određene probleme. U ovom projektu učestvuje Data Science Group. link
PTB 2018-2021 The European Metrology Cloud (Funded by PTB) "The European Metrology Cloud" (EMC) je jedan od tri strateška projekta koji su predloženi u okviru Evropskog programa za istraživanje i inovacije u području mjeriteljstva (EMPIR) iz oblasti digitalizacije u mjeriteljstvu, a koji su koordinirani od strane Instituta za mjeriteljstvo Njemačke (PTB). Jedan od primarnih ciljeva projekta će biti prelazak iz analogne infrastrukture kvaliteta u digitalnu, čime će biti povećano povjerenje korisnika u procese zakonskog mjeriteljstva. link
EMPIR 2019-2022 18RPT02 - adOSSIG Developing an infrastructure for improved and harmonised metrological checks of blood pressure measurements in Europe Projekat je usmjeren na povećanje pouzdanosti i tačnosti mjerenja krvnog pritiska razvijanjem naprednog generatora signala krvnog pritiska i uspostavljanjem novih kalibracionih metoda i usluga u oblasti mjerenja krvnog pritiska. U cilju bolje zdravstvene zaštite stanovništva evropskih država, projekat teži ka uspostavljanju evropskog centra /mreže u oblasti medicine u mjeriteljstvu. U ovom projektu učestvuje Laboratorija za masu i srodne veličine (dio za pritisak). link
EMPIR 2019-2022 18RPT03 - MetForTC - Traceable measurement capabilities for monitoring thermocouple performance Ovaj projekat ima za cilj razviti nove naučne i tehničke mogućnosti koje omogućavaju diseminaciju međunarodne temperaturne skale iz 1990. (ITS-90), na osnovu mjerenja sa termoparom, koji je najčešće korišten instrument za mjerenje temperature u industriji. U ovom projektu učestvuje Laboratorija za temperaturu i vlažnost. link
EMPIR 2019-2022 18HLT05 - QUIERO Quantitative MR-based imaging of physical biomarkers Projekat će procijeniti nastajuće i komplementarne EPT (električna svojstva tomografija) i MR tehnike, razviti kvantitativnu MRI (magnetsku rezonancu) analizu za precizniju dijagnostiku bolesti. Algoritmi za analizu izlaznih signala EPT i MRF (magnetska rezonanca otiska prsta) bit će razvijeni i poboljšani, s performansama provjerenima koristeći potpuno karakterizirane, SI-sljedive, "fantomske" referentne artefakte i komponente koje se prate. U ovom projektu učestvuje Data Science Group. link
EMPIR 2019-2022 18HLT07 - MedalCare Metrology of automated data analysis for cardiac arrhythmia management Projekat će razviti sintetički referentni skup elektrokardiografskih mjerenja, uključujući zdrave varijacije i odabrane patologije kardiovaskularnih bolesti za testiranje dijagnostičkih uređaja za CVD (kardiovaskularne bolesti). Projekat će prvi put osigurati sljedivost tehnika analize CVD-a. Takva standardizovana testiranja pomoći će proizvođačima da razviju nove EKG uređaje s poboljšanom pouzdanošću dijagnoze CVD-a i na taj način će pomoći u napretku tehnologije, kako u kliničkoj upotrebi, tako i u nadzoru opreme. U ovom projektu učestvuje Data Science Group. link
EMPIR 2019-2022 18NET01 - Energy Gases Support for a European metrology network for energy gases Europska mjeriteljska mreža (EMN) za energetske gasove pruža društvenu i industrijsku stručnost za mjerenje kako bi se podržala sprovedba energetskog prijelaza na obnovljiva gasovita goriva. Laboratorija za hemiju je dio ove mreže. link
EMPIR 2019-2022 18NET03 - SEG-Net European metrology network on smart electricity grids Europska mjeriteljska mreža (EMN) za pametne mreže električne energije jedinstvena je kontaktna tačka širom Europe koja pruža podršku zainteresovanim stranama za izazove mjerenja u realizaciji pametnih elektroenergetskih mreža. EMN za pametne elektroenergetske mreže pruža podršku za standardizaciju, ispitivanje, istraživanje i razvoj nacionalnih i razvojnih strategija pametnih mreža. Laboratorija za električne veličine je dio ove mreže. link
EMPIR 2019-2022 18NET04 - ForClimateOcean Support for a European Metrology Network for climate and ocean observation Europska mjeriteljska mreža (EMN) će analizirati europske i globalne mjeriteljske potrebe i rješavati te potrebe na koordiniran način. Članovi EMN-a zatim će formulisati zajedničke mjeriteljske strategije, uključujući aspekte kao što su istraživanje, infrastruktura, prijenos znanja i usluge. Laboratorija za hemiju je dio ove mreže. link
EMPIR 2019-2022 18NET05 - MATHMET Support for a European Metrology Network for mathematics and statistics Europska mjeriteljska mreža (EMN) za matematiku i statistiku je središnja referentna tačka koja se bavi potrebom za integracijom između mjeriteljstva sa jedne strane i matematičkih i statističkih metoda sa druge. Data Science Group je dio ove mreže. link
EMPIR 2020-2023 19NET03 - supportIBSS Support for a European Metrology Network on reliable radiation protection regulation Projekt će formulirati opseg i organizacionu osnovu mreže. Nakon uključivanja zainteresovanih strana, istraživački program osmišljen kako bi osigurao da se mogu razviti odgovarajuća referentna polja i standardi koji podržavaju propise o zaštiti od zračenja bit će izrađen. link
EMPIR 2020-2023 19RPT02 - RealMass Improvement of the realisation of the mass scale Projekt će olakšati saradnju koja će dovesti do poboljšanih sposobnosti kalibracije na sudjelujućim, manje razvijenim NMI-ima. Također će izraditi nacrt smjernica za kalibraciju EURAMET-a primjenjivih na novu definiciju kilograma, potkrijepljene softverom, alatima za obuku i metodama održavanja. link
EMPIR 2020-2023 19ENG01 - Metro-PV Metrology for emerging PV applications Projektom će se razviti referentni uređaji i mjerni postupci za poboljšanje preciznosti mjerenja izlazne snage za tehnologije poput multi-spoja i perovskitnih ćelija. Laboratorij za električne veličine je dio ove mreže. link
EMPIR 2020-2023 19ENG09 - BIOFMET New metrological methods for biofuel materials analysis Projekt će podržati uvođenje bržih i preciznijih proračuna kalorijske vrijednosti za čvrsta i tečna biogoriva. Proučit će se nove metode mjerenja i razviti napredni sljedivi standardi mjerenja. Laboratorija za hemiju je dio ove mreže. link
EMPIR 2021-2024 20IND01 - MetroCycleEU Metrology for the recycling of Technology Critical Elements to support Europe's circular economy agenda Ovaj projekat će razviti provjerene SI sljedive referentne metode i materijale za određivanje količine 14 različitih TCE-a u gradskom otpadu u milionitim dijelovima. Oni će zatim biti podvrgnuti međulaboratorijskim poređenjima koje uključuju najmanje 10 industrijskih laboratorija koristeći različite tehnike analize uključujući rendgensku fluorescenciju. To će dovesti do novog materijala za kalibraciju instrumenta, najmanje jednog referentnog materijala s TCE certifikatom i poboljšanih metoda za TCE analizu na licu mjesta. link
EMPIR 2021-2024 20IND03 - FutureCom RF Measurements for future communications applications FutureComm projekat ima za cilj razvoj tehnike za karakterizaciju elektroničkih komponenti koje rade na višim frekvencijama, uključujući eletroničke krugove s integriranim antenama. Jedna od tema projekta također će biti procjena integriteta signala i snage kao i elektromagnetne smetnje (EMI) u brzim digitalnim sklopovima, s ciljem osiguanja ispravanog rada ovakvih sklopova. Integrirane elektroničke komponente će se također testirati u realnim uslovima rada i specifičnim okolinskim uslovima temperature i relativne vlažnosti. Također će se razviti nova metodologija mjerenja štetnih efekata uzrokovanih visokom gustoćom elektroničkih komponenti. Rezultati ovog projekta, distribuirani kroz vodiče dobre prakse, radionice, publikacije i doprinos međunarodnim standardima ojačat će evropsku poziciju u sektoru komunikacija i elektronike. Smanjena ukupna potrošnja energije također će doprinijeti postizanju klimatske neutralnosti do 2050. Laboratorija za vrijeme i frekvenciju učestvuje u ovom projektu. link
EMPIR 2021-2024 20NRM05 - iMet-MRI Improved metrology for quantitative MRI Projekat će razviti procedure i smjernice te pokrenuti standardizaciju qMRI. Razvijaće se potencijalni fantomski materijali i novi proizvodni procesi, gdje je moguće ostvariti sljedivost referentnih materijala i primarnih standarda, te poređenje metoda kalibracije. Ti rezultati će poslužiti za pisanje vodiča za najbolju praksu, kako bi se testirali u studiji na više mjesta koja uključuje dijagnozu i liječenje stanja jetre, a zatim ponovno „upakovani“ u Vodič dobre prakse za osiguranje kvaliteta (CPG). link
EMPIR 2021-2024 20SCP02 - CEFTON Development of eye-tonometry in CEFTA countries Zainteresovane strane u ovom projektu će kroz saradnju utvrditi postojeće i planirane usluge kalibracija za mjerenje očnog pritiska unutar zemalja CEFTA-e. To će uključivati nadležna državna tijela, pružatelje usluga kalibracije i druge vladine ili nevladine urede. Mjeriteljski institut Češke republike će osigurati obuke o mjerenju očnog pritiska za IMBiH, INM i ME BoM i prilagoditi relevantne mjeriteljske smjernice koje se tiču mjerenja očnog pritiska za korištenje u zemljama CEFTA-e. link
EMPIR 2021-2024 20NET03 - POLMO Support for a European Metrology Network on pollution monitoring Ovim projektom definiraće se okvir djelovanja buduće Evropske mjeriteljske mreže (EMN) za praćenje zagađenja vazduha, vode i tla fokusirajući se u početku na hemikalije i radionuklide. Uspostaviće se kontinuirani dijalog s akterima u područjima praćenja zagađenja, uključujući postojeće mreže kao što su AQUILA, NORMAN, EURDEP, ESDAC i WMO-GAW; i organizacije za razvoj standarda. Razvijaće se program strateškog istraživanja i opsežan program dijeljenja znanja, obuke i radionica u saradnji sa učesnicima i krajnjim korisnicima. link
EMPIR 2021-2024 21SCP01 - DCC2GO Supporting the implementation of Digital Calibration Certificates in the European metrology community Ovaj projekat ima za cilj razvoj materijala za obuku i početnog kompleta za implementaciju certifikata za digitalnu kalibraciju (DCC) za temperaturu i pritisak za male i nove nacionalne mjeriteljske institute (NMI) i imenovane institute (DI), poznate kao 'SEND' zajednica. DCC-ovi su sigurniji i efikasniji od tradicionalnih papirnih certifikata i mogu se pohraniti na mašinama koje certificiraju, uz mogućnost mašinske čitljivosti. Materijali za obuku i početni komplet biće dostupni na internetu, a cilj je povećanje efikasnosti i sigurnosti u certifikaciji kalibracije, podrška međunarodnom prelasku na Digital-SI i ubrzanje usvajanja DCC-a. link
Metrology Partnership 2022-2025 21NRM04 - BiometCAP Protocol for SI-traceable validation of methods for biomethane conformity assessment Ovaj projekat ima za cilj promoviranje usvajanja digitalnih kalibracijskih certifikata (DCC) među malim i novim nacionalnim mjeriteljskim institutima (NMI) i imenovanim institutima (DI) razvojem materijala za obuku i startnog kompleta za kreiranje i implementaciju DCC-a za temperaturu i pritisak. Materijali će biti besplatno dostupni na internetu u repozitorijumu otvorenog pristupa. Cilj projekta je povećanje efikasnosti i sigurnosti u certifikaciji kalibracije i podrška prelasku na Digital-SI, ključni cilj međunarodne mjeriteljske zajednice. link
Metrology Partnership 2021-2025 21GRD02 - BIOSPHERE Metrology for Earth Biosphere: Cosmic rays, ultraviolet radiation and fragility of ozone shield Ovaj projekat ima za cilj proučavanje odnosa između kosmičkih zraka, sunčevog zračenja i debljine ozona i njihovog uticaja na zdravlje ljudi. Da bi se to postiglo, projekat će nadograditi postojeće detektore, razviti nove metode za mjerenje kosmičkih zraka i atmosferskih parametara, te koristiti uspostavljene modele efekata zračenja i pristupe sistemske biologije za procjenu efekata kosmičkih zraka i UV zračenja na ljudske i biljne ćelije. Cilj je pružiti ključne informacije o efektima kosmičkih zraka, UV zračenja i ljudskih aktivnosti na ozonski omotač i pomoći Evropi da uvede bolje strategije ublažavanja u ovoj oblasti. link
Evropske mjeriteljske mreže Instituta za mjeriteljstvo BiH
Spisak projekata
Program Godina Naziv projekta Link
EMN 2018 European metrology network for energy gases link
EMN 2018 European metrology network on smart electricity grids link
EMN 2018 European metrology network for mathematics and statistics link
EMN 2019 European Metrology Network on reliable radiation protection regulation link
EMN 2020 European Metrology Network on pollution monitoring link
U tabeli ispod navedeni su istraživački projekti u kojima je osoblje IMBiH uzelo učešće kroz RMG alat u trajanju od 3 do 12 mjeseci u različitim nacionalnim mjeriteljskim institutima.
Spisak projekata
Program Project span Project title
EMRP 2010-2013 EMRP ENG01 - Characterization of energy gases
EMRP 2010-2013 ENG 04 - Smart Grid - Metrology for Smart Electrical Grids
EMRP 2011-2014 ENV07 - MeteoMet Metrology for pressure, temperature, humidity and airspeed in the atmosphere
EMRP 2012-2015 SIB10 - NOTED Novel Techniques for Traceable Temperature Dissemination
EMRP 2012-2015 SIB05 - NewKILO Developing a practical means of disseminating the new kilogram
EMPIR 2013-2016 JRP SIB55 - International timescales with optical clocks
EMPIR 2013-2016 SIB 60 - Metrology for long distance surveying
EMPIR 2015-2018 14RPT04 - Characterisation, determination and development of a conversion protocol for converting DAP to Dw in small beam radiotherapy
EMPIR 2017-2020 16ENV08 - Metrology for air pollutant emissions
EMPIR 2017-2020 16RPT02 - ALCOREF Certified forensic alcohol reference materials: Research in certification of ethanol/water CRM
EMPIR 2018-2021 17IND14 - WRITE White Rabbit for Industrial Timing Enhancement
EMPIR 2018-2021 17IND12 - MetFoF Metrology for the Factory of the Future: Application of Monte Carlo Method in Quantification of Measurement Uncertainty
EMPIR 2018-2021 17NRM05 - EMUE Advancing measurement uncertainty ̶ comprehensive examples for key international standards
EMPIR 2018-2021 17IND12 - MetFoF Metrology for the Factory of the Future: Researcher in application of different methods for data analysis
EMPIR 2021-2024 20IND03 - RF Measurements for future communications applications