Tipska odobrenja
U skladu sa OIML rječnikom, tipsko ispitivanje predstavlja proceduru ocjene usklađenosti jednog ili više primjeraka utvrđenoga tipa (modela) mjernog instrumenta što rezultira izvještajem o ispitivanju ili certifikatom o ispitivanju. Odobrenje tipa je dokument koji izdaje Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine, a kojim se potvrđuje da tip mjerila zadovoljava propisane mjeriteljske zahtjeve. Tipsko odobrenje predstavlja odluku zakonske važnosti, koja se zasniva na pregledavanju izvještaja o ispitivanju tipa da je mjerni instrument usklađen sa relevantnim zakonskim zahtjevima, što rezultira izdavanjem certifikata o odobrenju tipa predmetnog mjernog instrumenta.
Certifikati o odobrenju tipa mjerila imaju valjanost do deset godina, što u praksi znači da se odobreno mjerila može pustiti po prvi put u promet u periodu valjanosti certifikata o odobrenju tipa. Nakon isteka certifikata o odobrenju tipa mjerila, mjerila koja su u prometu (puštena u promet u periodu valjanosti odobrenja tipa) mogu se nesmetano nastaviti verificirati sve dok zadovoljavaju propisane mjeriteljske zahtjeve za određeni tip mjerila. Mjerila se redovno verificiraju u skladu sa propisanim vremenskim intervalima.
Kliknite na poveznicu ispod da biste vidjeli pregled izdatih certifikata o odobrenju tipa od strane Instituta za mjeriteljstvo BiH: