JAVNE KONSULTACIJE
Javne konsultacije
Izvještaj o održanim e-konsultacijama - Nacrt Pravilnika o imenovanim laboratorijama za verifikaciju mjerila
21.06.2024. 10:47
Izvještaj o održanim e-konsultacijama - Nacrt Pravilnika o imenovanim laboratorijama za verifikaciju mjerila
Izvještaj o održanim konsultacijama - Prednacrt Izvještaja o radu Instituta za mjeriteljstvo za 2023. godinu
14.02.2024. 08:56
Izvještaj o održanim konsultacijama - Prednacrt Izvještaja o radu Instituta za mjeriteljstvo za 2023. godinu
Izvještaj o održanim konsultacijama - Prijedlog Pravilnika o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila za specijalizovane namjene u Institutu za mjeriteljstvo BiH
06.11.2023. 08:19
Izvještaj o održanim konsultacijama - Prijedlog Pravilnika o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila za specijalizovane namjene u Institutu za mjeriteljstvo BiH
Izvještaj o održanim konsultacijama - Nacrt srednjoročnog plana rada 2024.-2026.
19.10.2023. 09:46
Izvještaj o održanim konsultacijama - Nacrt srednjoročnog plana rada 2024.-2026.
Izvještaj o održanim konsultacijama - Nacrt pravilnika Mjerni sistemi za mjerenje mase komprimiranih gasovitih goriva za vozila
02.10.2023. 10:03
Izvještaj o održanim konsultacijama - Nacrt pravilnika Mjerni sistemi za mjerenje mase komprimiranih gasovitih goriva za vozila
Izvještaj o održanim konsultacijama - Nacгt pravilnika za etilometre
26.09.2023. 10:32
Izvještaj o održanim konsultacijama - Nacгt pravilnika za etilometre
Izvještaj o održanim konsultacijama - Nacrt pravilnika za mjerila mase-vage za gradjevinske svrhe
26.09.2023. 10:27
Izvještaj o održanim konsultacijama - Nacrt pravilnika za mjerila mase-vage za gradjevinske svrhe
Izvještaj o održanim konsultacijama - Nacrt pravilnika za mjerne bосе
26.09.2023. 10:26
Izvještaj o održanim konsultacijama - Nacrt pravilnika za mjerne bосе
Izvještaj o održanim konsultacijama - Nacrt pravilnika za oscilacijske denzitometre
26.09.2023. 10:23
Izvještaj o održanim konsultacijama - Nacrt pravilnika za oscilacijske denzitometre
Izvještaj o održanim konsultacijama - Nacrt pravilnika о mjeriteljskim uslovima za tegove
26.09.2023. 10:21
Izvještaj o održanim konsultacijama - Nacrt pravilnika о mjeriteljskim uslovima za tegove