INTERKOMPARACIJE I PILOT STUDIJE
Ugovor o međusobnom prepoznavanju (CIPM Mutual Recognition Arrangement - CIPM MRA) je okvir kroz koji nacionalni mjeriteljski instituti pokazuju međunarodnu ekvivalenciju njihovih mjernih etalona i kalibracionih i mjernih certifikata koje izdaju. Ishodi Ugovora su međunarodno priznate (recenzirani i odobreni) kalibracione i mjerne mogućnosti (Calibration and Measurement Capabilities - CMC). Odobrene kalibracione i mjerne mogućnosti i prateći tehnički podaci su dostupni javno u CIPM MRA bazi podataka (KCDB).
Tehničku osnovu CIPM MRA predstavlja set rezultata koji su dobijeni u određenom vremenskom periodu kroz naučne ključne interkomparacije (key comparisons) koju provode Savjetodavni odbori (Consultative Committees-CC) CIPM-a, BIPM-a i Regionalne mjeriteljske organizacije (RMO), a BIPM objavljuje i čuva u bazi podataka CIPM MRA.
Ključne komparacije u osnovi mogu biti dva tipa:
  1. CIPM ključne komparacije
  2. RMO ključne komparacije
CIPM ključne komparacije, međunarodnih razmjera, obavljaju oni učesnici koji imaju najviši stepen vještina u mjerenju i ograničene su na laboratorije država članica. CIPM ključne komparacije dostavljaju "referentnu vrijednost" za odabranu ključnu veličinu. CIPM ključne komparacije su sačinjene od seta CC komparacija i BIPM ključnih komparacija. Razlika između ove dvije jeste da Savjetodavni odbor odabire ključne veličine koje trebaju da se porede u svom području ekspertize, odobrava protokole ključnih komparacija i odobrava njihove rezultate prije objavljivanja u KCDB, te u tome što su BIPM komparacije organizovane kao serija bilateralnih komparacija između BIPMa i spoljnih laboratorija.
RMO ključne komparacije, regionalnih razmjera su organizovane na određenom području (s tim da mogu uključivati dodatne učesnike koji nisu pripadnici te regije) i otvorene su za laboratorije saradnika kao i država članica. Ove ključne komparacije isporučuju komplementarne informacije bez promjene referentne vrijednosti. Protokoli rezultata mogu da se vežu za rezultate CC ključnih komparacija nakon proračuna referentne vrijednosti ključne komparacije i stepena ekvivalencije.
Osim ključnih komparacija CIPM MRA-D-05 opisuje još dvije kategorije komparacija:
  1. Dopunske komparacije
  2. Pilot studije.
Dopunske komparacije su komparacije koje obično sprovodi RMO kako bi kako bi se zadovoljile specifične potrebe koje nisu pokrivene ključnim komparacijama, naprimjer mjerenja specifičnih objekata, veličina ili parametara koji nisu pokriveni "normalnim" obimom CC-a. Izuzetno, mogu uključiti laboratorije koje ne bi ispunile uslove za učešće u ključnim komparacijama.
Pilot studije se obično sprovode da bi se uspostavila pouzdanost u mjerenja "novog" područja ili instrumenta, te kao trening vježba. Specifične svrhe pilot studija mogu biti ispitivanje novog instrumenta, nove metode u početnoj fazi, priprema ključne komparacije, treninga, itd. Dok se rezultati ključne i dodatne komparacije direktno koriste za podršku objavljivanja CMC-a nacionalnih mjeriteljskih instituta učesnika, rezultati pilot studije sami po sebi se ne smatraju dovoljnim dokazom.
Laboratorije IMBiH-a redovno učestvuju u međunarodnim komparacijama i samim time dokazuju svoje kalibracione i mjerne sposobnosti. Lista svih komparacija u kojima je IMBiH učestvovao prikazana je u sljedećoj tabeli.
Organization Code Type Laboratory Field Description Link
EURAMET EURAMET.RI(I)-S18 Supplementary LI Supplementary comparison in Ionizing Radiation, Section I (x and gamma rays, electrons) Calibration coefficients for ambien dose equivalent - H*(10) for photon radiation Link
COOMET COOMET.M.FF-S7 Supplementary LV Supplementary comparison in Mass, Fluid Flow Liquid volume Link
EURAMET EURAMET.QM-S11 Supplementary LH Supplementary comparison in Amount of Substance, Inorganics Elements in river water Link
GULFMET GULFMET.EM.BIPM-K11 Key LE Key comparison in Electricity and Magnetism, DC Voltage and Current DC voltage, Zener diode Link
GULFMET GULFMET.EM-S1 Supplementary LE Supplementary comparison in Electricity and Magnetism, Resistance Comparison of resistance standards Link
EURAMET EURAMET.M.FF-K4.1.2016 Key LV Key comparison in Mass, Fluid Flow Liquid volume: 20 L Link
EURAMET EURAMET.T-K7.4 Key LT Key comparison in Thermometry, Fixed Point Cells Comparison of water triple point cells Link
COOMET COOMET.T-S2 Supplementary LT Supplementary comparison in Thermometry, Industrial thermometry Calibration of industrial platinum resistance thermometers in thermostats Link
COOMET COOMET.EM-S19 Supplementary LE Supplementary comparison in Electricity and Magnetism, Resistance Comparison of electric resistance standards Link
EURAMET EURAMET.M.M-K4.2015 Key LM Key comparison in Mass, Mass Standards Comparison of mass standards Link
EURAMET EURAMET.T-K9 Key LT Key comparison in Thermometry, Standard Platinum Resistance Thermometers Realizations of the ITS-90 from 83.8 K to 692.7 K
EURAMET EURAMET.M.FF-K6 Key LV Key comparison in Mass, Fluid Flow Low pressure gas flow Link
EURAMET EURAMET.M.P-S13 Supplementary LM - pressure Supplementary comparison in Mass, Pressure Digital pressure gauge comparison in the range of 10 MPa to 100 MPa of liquid pressure Link
EURAMET EURAMET.M.M-S7 Supplementary LM Supplementary comparison in Mass, Mass Standards Comparison of mass standards Link
EURAMET EURAMET.M.M-K2.5 Key LM Key comparison in Mass, Mass Standards Comparison of mass standards Link
EURAMET EURAMET.M.P-K1.c Key LM - pressure Key comparison in Mass, Pressure Pressure measurements in gas (gauge mode) Link
EURAMET EURAMET.M.M-K2.2 Key LM Key comparison in Mass, Mass Standards Comparison of mass standards Link
EURAMET EURAMET.M.M-K4.2 Key LM Key comparison in Mass, Mass Standards Comparison of mass standards
EURAMET EURAMET.M.P-K8 Key LM - pressure Key comparison in Mass, Pressure Pressure measurements (gauge and absolute mode) Link
EURAMET EURAMET.M.P-S7 Supplementary LM - pressure Supplementary comparison in Mass, Pressure Pressure measurements in Nitrogen (absolute mode) Link
EURAMET EURAMET.M.FF-S2 Supplementary LV Comparison of water flow calibration Volumetric flow rate: 1 m3/h, 2.5 m3/h, 5 m3/h, 7.5 m3/h and 10 m3/h Link
BIPM CCTF-K001.UTC Key LE Key comparison in Time and Frequency, Time Calculation of the reference time scale UTC (Coordinated Universal Time)
EURAMET EURAMET 1350 Comparison of sub-multiples of the kilogram Link
EURAMET EURAMET.QM-S13 Supplementary LH Suplementary comparison in Amount of Substance, Organics Comparison of value assigned forensic alcohol in water reference materials
EURAMET EURAMET 1484 Supplementary LV Supplementary comparison in Mass, Fluid Flow Liquid volume: micropipette 1000 mL and flask 100 mL Link
COOMET 680/RU-a/16 Key LV Key comparison in Mass, Fluid Flow Comparisons of national standards in the field of gas flow rate and volume, gas flow rates from 20 to 6500 m3/h Link
EURAMET EURAMET.QM-S14 Supplementary LH Supplementary comparison in Amount of Substance, Organics Comparison of measurement capabilities for the quantification of ethanol in water
SIM SIM.QM-K27.2019 Key LH Key comparison in Amount of Substance, Organics Ethanol in Aqueous Matrix: subsequent 1
EURAMET EURAMET 1455 Pilot LH Comparison on determination of gold content in white alloy Comparison on determination of gold content in white alloy Link
EURAMET EURAMET 1442 Supplementary LT Supplementary comparison in Humidity Relative humidity from 10 %rh to 95 %rh at temperatures from -10 °C to 50 °C Link
EURAMET EURAMET 1382 Supplementary LT Supplementary comparison in Humidity Comparison of the realisations of the dewpoint temperature in the range from -40 °C to 20 °C Link
EURAMET EURAMET 1357 Supplementary LT Supplementary comparison in Thermometry Inter-laboratory comparison of triple point of water (TPW) cells Link
EURAMET EURAMET 1358 Supplementary LT Supplementary comparison in Thermometry International comparison of the calibration of thermocouple by comparison in the temperature range from 0 °C to 1100 °C Link
EURAMET EURAMET 1338 Bilateral LT Supplementary comparison in Thermometry Comparison of the calibration of standard platinum resistance thermometers in the range -40 °C to 230 °C by comparison Link
EURAMET EURAMET 1268 / EURAMET.T-S3 Supplementary LT Supplementary comparison in Thermometry Calibration of thermocouples in fixed points and/or by comparison from 419,527 °C (freezing point of zinc) up to 1492 °C (Pd-C eutectic fixed point) Link
EURAMET EURAMET 1251 Supplementary LT Supplementary comparison in Thermometry Comparison of the calibration of standard platinum resistance thermometers in the range -80 °C to 300 °C by comparison Link
EURAMET EURAMET.M.FF-K6 Key LV Key comparison in Mass, Fluid Flow Comparison of the Primary (National) Standards of low-pressure Gas Flow Link
IMBIH zajedno sa turskim nacionalnim mjeriteljskim intitutom – TUBITAK UME ima ulogu koordinatora na dopunskoj komparaciji EURAMET.QM-S11 - Elements in river water, a IMBIH – IW, (Institut za vode Bijeljina) koji je imenovani institut u oblasti hemjskih ispitivanja je učesnik u navedenoj komparaciji. Druga komparacija u kojoj IMBIH također ima ulogu koorinatora je pilot studija EURAMET 1455 - Comparison on determination of gold content in white alloy.
Interkomparacije i pilot studije
Ugovor o međusobnom prepoznavanju (CIPM Mutual Recognition Arrangement - CIPM MRA) je okvir kroz koji nacionalni mjeriteljski instituti pokazuju međunarodnu ekvivalenciju njihovih mjernih etalona i kalibracionih i mjernih certifikata koje izdaju. Ishodi Ugovora su međunarodno priznate (recenzirani i odobreni) kalibracione i mjerne mogućnosti (Calibration and Measurement Capabilities - CMC). Odobrene kalibracione i mjerne mogućnosti i prateći tehnički podaci su dostupni javno u CIPM MRA bazi podataka (KCDB).
Tehničku osnovu CIPM MRA predstavlja set rezultata koji su dobijeni u određenom vremenskom periodu kroz naučne ključne interkomparacije (key comparisons) koju provode Savjetodavni odbori (Consultative Committees-CC) CIPM-a, BIPM-a i Regionalne mjeriteljske organizacije (RMO), a BIPM objavljuje i čuva u bazi podataka CIPM MRA.
Ključne komparacije u osnovi mogu biti dva tipa:
  1. CIPM ključne komparacije
  2. RMO ključne komparacije
CIPM ključne komparacije, međunarodnih razmjera, obavljaju oni učesnici koji imaju najviši stepen vještina u mjerenju i ograničene su na laboratorije država članica. CIPM ključne komparacije dostavljaju "referentnu vrijednost" za odabranu ključnu veličinu. CIPM ključne komparacije su sačinjene od seta CC komparacija i BIPM ključnih komparacija. Razlika između ove dvije jeste da Savjetodavni odbor odabire ključne veličine koje trebaju da se porede u svom području ekspertize, odobrava protokole ključnih komparacija i odobrava njihove rezultate prije objavljivanja u KCDB, te u tome što su BIPM komparacije organizovane kao serija bilateralnih komparacija između BIPMa i spoljnih laboratorija.
RMO ključne komparacije, regionalnih razmjera su organizovane na određenom području (s tim da mogu uključivati dodatne učesnike koji nisu pripadnici te regije) i otvorene su za laboratorije saradnika kao i država članica. Ove ključne komparacije isporučuju komplementarne informacije bez promjene referentne vrijednosti. Protokoli rezultata mogu da se vežu za rezultate CC ključnih komparacija nakon proračuna referentne vrijednosti ključne komparacije i stepena ekvivalencije.
Osim ključnih komparacija CIPM MRA-D-05 opisuje još dvije kategorije komparacija:
  1. Dopunske komparacije
  2. Pilot studije.
Dopunske komparacije su komparacije koje obično sprovodi RMO kako bi kako bi se zadovoljile specifične potrebe koje nisu pokrivene ključnim komparacijama, naprimjer mjerenja specifičnih objekata, veličina ili parametara koji nisu pokriveni "normalnim" obimom CC-a. Izuzetno, mogu uključiti laboratorije koje ne bi ispunile uslove za učešće u ključnim komparacijama.
Pilot studije se obično sprovode da bi se uspostavila pouzdanost u mjerenja "novog" područja ili instrumenta, te kao trening vježba. Specifične svrhe pilot studija mogu biti ispitivanje novog instrumenta, nove metode u početnoj fazi, priprema ključne komparacije, treninga, itd. Dok se rezultati ključne i dodatne komparacije direktno koriste za podršku objavljivanja CMC-a nacionalnih mjeriteljskih instituta učesnika, rezultati pilot studije sami po sebi se ne smatraju dovoljnim dokazom.
Laboratorije IMBiH-a redovno učestvuju u međunarodnim komparacijama i samim time dokazuju svoje kalibracione i mjerne sposobnosti. Lista svih komparacija u kojima je IMBiH učestvovao prikazana je u sljedećoj tabeli.
Organization Code Type Laboratory Field Description Link
EURAMET EURAMET.RI(I)-S18 Supplementary LI Supplementary comparison in Ionizing Radiation, Section I (x and gamma rays, electrons) Calibration coefficients for ambien dose equivalent - H*(10) for photon radiation Link
COOMET COOMET.M.FF-S7 Supplementary LV Supplementary comparison in Mass, Fluid Flow Liquid volume Link
EURAMET EURAMET.QM-S11 Supplementary LH Supplementary comparison in Amount of Substance, Inorganics Elements in river water Link
GULFMET GULFMET.EM.BIPM-K11 Key LE Key comparison in Electricity and Magnetism, DC Voltage and Current DC voltage, Zener diode Link
GULFMET GULFMET.EM-S1 Supplementary LE Supplementary comparison in Electricity and Magnetism, Resistance Comparison of resistance standards Link
EURAMET EURAMET.M.FF-K4.1.2016 Key LV Key comparison in Mass, Fluid Flow Liquid volume: 20 L Link
EURAMET EURAMET.T-K7.4 Key LT Key comparison in Thermometry, Fixed Point Cells Comparison of water triple point cells Link
COOMET COOMET.T-S2 Supplementary LT Supplementary comparison in Thermometry, Industrial thermometry Calibration of industrial platinum resistance thermometers in thermostats Link
COOMET COOMET.EM-S19 Supplementary LE Supplementary comparison in Electricity and Magnetism, Resistance Comparison of electric resistance standards Link
EURAMET EURAMET.M.M-K4.2015 Key LM Key comparison in Mass, Mass Standards Comparison of mass standards Link
EURAMET EURAMET.T-K9 Key LT Key comparison in Thermometry, Standard Platinum Resistance Thermometers Realizations of the ITS-90 from 83.8 K to 692.7 K
EURAMET EURAMET.M.FF-K6 Key LV Key comparison in Mass, Fluid Flow Low pressure gas flow Link
EURAMET EURAMET.M.P-S13 Supplementary LM - pressure Supplementary comparison in Mass, Pressure Digital pressure gauge comparison in the range of 10 MPa to 100 MPa of liquid pressure Link
EURAMET EURAMET.M.M-S7 Supplementary LM Supplementary comparison in Mass, Mass Standards Comparison of mass standards Link
EURAMET EURAMET.M.M-K2.5 Key LM Key comparison in Mass, Mass Standards Comparison of mass standards Link
EURAMET EURAMET.M.P-K1.c Key LM - pressure Key comparison in Mass, Pressure Pressure measurements in gas (gauge mode) Link
EURAMET EURAMET.M.M-K2.2 Key LM Key comparison in Mass, Mass Standards Comparison of mass standards Link
EURAMET EURAMET.M.M-K4.2 Key LM Key comparison in Mass, Mass Standards Comparison of mass standards
EURAMET EURAMET.M.P-K8 Key LM - pressure Key comparison in Mass, Pressure Pressure measurements (gauge and absolute mode) Link
EURAMET EURAMET.M.P-S7 Supplementary LM - pressure Supplementary comparison in Mass, Pressure Pressure measurements in Nitrogen (absolute mode) Link
EURAMET EURAMET.M.FF-S2 Supplementary LV Comparison of water flow calibration Volumetric flow rate: 1 m3/h, 2.5 m3/h, 5 m3/h, 7.5 m3/h and 10 m3/h Link
BIPM CCTF-K001.UTC Key LE Key comparison in Time and Frequency, Time Calculation of the reference time scale UTC (Coordinated Universal Time)
EURAMET EURAMET 1350 Comparison of sub-multiples of the kilogram Link
EURAMET EURAMET.QM-S13 Supplementary LH Suplementary comparison in Amount of Substance, Organics Comparison of value assigned forensic alcohol in water reference materials
EURAMET EURAMET 1484 Supplementary LV Supplementary comparison in Mass, Fluid Flow Liquid volume: micropipette 1000 mL and flask 100 mL Link
COOMET 680/RU-a/16 Key LV Key comparison in Mass, Fluid Flow Comparisons of national standards in the field of gas flow rate and volume, gas flow rates from 20 to 6500 m3/h Link
EURAMET EURAMET.QM-S14 Supplementary LH Supplementary comparison in Amount of Substance, Organics Comparison of measurement capabilities for the quantification of ethanol in water
SIM SIM.QM-K27.2019 Key LH Key comparison in Amount of Substance, Organics Ethanol in Aqueous Matrix: subsequent 1
EURAMET EURAMET 1455 Pilot LH Comparison on determination of gold content in white alloy Comparison on determination of gold content in white alloy Link
EURAMET EURAMET 1442 Supplementary LT Supplementary comparison in Humidity Relative humidity from 10 %rh to 95 %rh at temperatures from -10 °C to 50 °C Link
EURAMET EURAMET 1382 Supplementary LT Supplementary comparison in Humidity Comparison of the realisations of the dewpoint temperature in the range from -40 °C to 20 °C Link
EURAMET EURAMET 1357 Supplementary LT Supplementary comparison in Thermometry Inter-laboratory comparison of triple point of water (TPW) cells Link
EURAMET EURAMET 1358 Supplementary LT Supplementary comparison in Thermometry International comparison of the calibration of thermocouple by comparison in the temperature range from 0 °C to 1100 °C Link
EURAMET EURAMET 1338 Bilateral LT Supplementary comparison in Thermometry Comparison of the calibration of standard platinum resistance thermometers in the range -40 °C to 230 °C by comparison Link
EURAMET EURAMET 1268 / EURAMET.T-S3 Supplementary LT Supplementary comparison in Thermometry Calibration of thermocouples in fixed points and/or by comparison from 419,527 °C (freezing point of zinc) up to 1492 °C (Pd-C eutectic fixed point) Link
EURAMET EURAMET 1251 Supplementary LT Supplementary comparison in Thermometry Comparison of the calibration of standard platinum resistance thermometers in the range -80 °C to 300 °C by comparison Link
EURAMET EURAMET.M.FF-K6 Key LV Key comparison in Mass, Fluid Flow Comparison of the Primary (National) Standards of low-pressure Gas Flow Link
IMBIH zajedno sa turskim nacionalnim mjeriteljskim intitutom – TUBITAK UME ima ulogu koordinatora na dopunskoj komparaciji EURAMET.QM-S11 - Elements in river water, a IMBIH – IW, (Institut za vode Bijeljina) koji je imenovani institut u oblasti hemjskih ispitivanja je učesnik u navedenoj komparaciji. Druga komparacija u kojoj IMBIH također ima ulogu koorinatora je pilot studija EURAMET 1455 - Comparison on determination of gold content in white alloy.