22.02.2024. 12:30
Prezentovanje rezultata naših istraživanja u oblasti vremena i frekvencije na vodećoj svjetskoj konferenciji “The Precise Time and Time Interval Systems and Applications” u organizaciji Instituta za navigaciju SAD
U periodu od 22.01. do 25.01.2024. godine, u Long Beach, Kalifornija, SAD, održana je konferencija “The Precise Time...

Prezentovanje rezultata naših istraživanja u oblasti vremena i frekvencije na vodećoj svjetskoj konferenciji “The Precise Time and Time Interval Systems and Applications” u organizaciji Instituta za navigaciju SAD

22.02.2024. 12:30

U periodu od 22.01. do 25.01.2024. godine, u Long Beach, Kalifornija, SAD, održana je konferencija “The Precise Time and Time Interval Systems and Applications” u organizaciji Instituta za navigaciju. Predstavnici Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine su prezentovali rezultate istraživanja na temu “Enhanced performances of UTC(k) timescales generated by cesium atomic clocks using real-time PPP corrected GNSS time and frequency transfer”, koji su rezultat dugoročne saradnje sa holandskom kompanijom Fugro N.V.. Demonstriran je novi pristup s ciljem unapređenja stabilnosti i tačnosti UTC(k) vremenske skale bazirane na cezijskom atomskom oscilatoru u odnosu na referentnu međunarodnu vremensku skalu - UTC. Korišten je novi sistem za poređenje vremenskih skala u realnom vremenu, baziran na GNSS PPP tehnologiji sa preciznim korekcijama satelitskih orbita i oscilatora i naprednim modeliranjem grešaka. Ukupna unapređenja performanse evaluirana su u smislu tačnosti i stabilnosti UTC(IMBH) vremenske skale. Prezentovano rješenje nudi značajno poboljšanje cezijskih UTC(k) realizacija, sa unapređenim performansama uporedivim sa skalama baziranim na naprednijim oscilatorima poput H-masera. 

Konferencija je također bila prilika za razmjenu iskustva i znanja sa vodećim svjetskim nacionalnim mjeriteljskim institutima, kao i za unapređenje saradnje sa globalnom zajednicom eksperata i kompanija iz ove oblasti.