11.09.2023. 09:14
Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine potpisao sporazum o saradnji sa Biroom za mjeriteljstvo Sjeverne Makedonije
Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine je potpisao sporazum o saradnji sa Biroom za mjeriteljstvo Sjeverne...

Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine potpisao sporazum o saradnji sa Biroom za mjeriteljstvo Sjeverne Makedonije

11.09.2023. 09:14

Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine je potpisao sporazum o saradnji sa Biroom za mjeriteljstvo Sjeverne Makedonije (BoM). Sporazum o saradnji potpisali su Milica Ristović Krstić, mr., direktorica Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine i Avdul Selam Selami, direktor Biroa za mjeriteljstvo Sjeverne Makedonije. Sporazum je potpisan 01.09.2023. godine u prostorijama IMBiH-a. Također, organizovan je obilazak laboratorija IMBiH-a za predstavnike BOM-a kako bi se upoznali sa radom IMBiH-a te dogovorena dalja saradanja između potpisnica sporazuma. Kroz potpisani Sporazum o saradnji potpisnice sporazuma će imati višestruke koristi koje će se ogledati kroz implementaciju zajedničkih naučno-istraživačkih projekata, projekata u oblasti zakonskog i industrijskog mjeriteljstva, saradnja sa evropskim mjeriteljskim mrežama u EURAMET-u, međulaboratorijskim poređenjima, organizaciju seminara, simpozija, radionica, treninga, itd. Kroz potpisivanje ovog sporazuma o saradnji, IMBiH nastavlja svoju saradnju sa mjeriteljskim institutima u regiji.