Laboratorija za vrijeme i frekvenciju

Osnovni zadaci laboratorije za vrijeme i frekvenciju su realizacija i diseminacija osnovne SI jedinice za vrijeme – sekunde, održavanje nacionalne vremenske skale UTC (IMBH) i distribucija zvaničnog vremena u Bosni i Hercegovini. Za realizaciju osnovne jedinice za vrijeme, laboratorija koristi ansambl atomskih satova na bazi cezija visokih performansi, koji predstavlja državni etalon BiH za vrijeme i frekvenciju i učestvuje u realizaciji međunarodne vremenske skale – Univerzalnog koordiniranog vremena (UTC).

Međunarodna vremenska skala – UTC se računa i održava u Međunarodnom birou za mjere i tegove (BIPM - International Bureau of Weights and Measures) na osnovu kontinuiranog poređenja 600 atomskih satova iz preko 90 nacionalnih TF laboratorija iz cijelog svijeta. Rezultat ove ključne CIPM interkomparacije su mjesečni izvještaji, tzv. BIPM CircularT, koji obezbjeđuju sljedivost lokalnih aproksimacija UTC(k) do UTC-a. Laboratorija za vrijeme i frekvenciju IMBIH-a učestvuje u realizaciji UTC-a i na taj način obezbjeđuje međunarodnu sljedivost mjerenja vremena i frekvencije: 

https://www.bipm.org/en/time-ftp/circular-t

UTC(IMBH) vrijeme je dostupno putem interneta preko dva javna NTP (Network Time Protocol) servera. Za korisnike koji trebaju pouzdaniju i kvalitetniju uslugu, moguća je distribucija vremena i frekvencije putem fiber optičkih i mikrotalasnih linkova. 

Laboratorija nudi kalibracione usluge na najvišem nivou u BiH u skladu sa BAS EN ISO/IEC 17025 sa međunarodno prepoznatim kalibracionim certifikatom sa CIPM MRA (Mutual Recognition Arrangement) logom za kalibracije mjerila i izvora signala vremena  i frekvencije.

Laboratorija učestvuje ili je učestvovala u sljedećim interkomparacijama putem kojih dokazuje svoju kompetentnost: 

  • Kontinuirano učešće u ključnoj CIPM interkomparaciji CCTF.K001.UTC koja se odnosi na osiguranje TF sljedivosti, proračun UTC i rapid UTC,
  • G1G2 kalibracija GNSS prijemnika u laboratoriji za vrijeme i frekvenciju realizirana u saradnji sa Njemačkim Institutom za mjeriteljstvo (PTB),
  • Realizirana interkomparacija u okviru EURAMET-a koja se odnosi na mjerenje vremenskog intervala (EURAMET.TF-S1 Supplementary Comparison).

Laboratorija učestvuje u EMPIR/EMN naučnoistraživačkim projektima, od kojih su sljedeći trenutno u toku:

  • EURAMET EMPIR projekat: “RF measurements in the future communications applications (FutureCom) -20IND03”;
  • EURAMET EPM projekat: Development of RF and microwave metrology capability II

Pored toga, laboratorija učestvuje u radu tehničkog komiteta za vrijeme i frekvenciju (TC-TF) pri EURAMET-u.

Osman Sibonjić
Rukovodilac laboratorije za vrijeme i frekvenciju
Sani Šarčević
Tehnički rukovodilac laboratorije za vrijeme i frekvenciju