Laboratorija za jonizirajuće zračenje

IMBIH SSDL laboratorija za jonizirajuće zračenje ili Sekundarna standardna dozimetrijska laboratorija (SSDL) je kalibraciona laboratorija sekundarnog standarda koja se bavi realizacijom i očuvanjem nacionalnih etalona Gy (Grej) i Sv (Sivert) za gama i X zračenje u državi, naučnoistraživačkom djelatnošću i kalibracijom dozimetara u oblasti zaštite od zračenja i dijagnostičkoj radiologiji.

Kalibracije se izvode u veličinama: Kerma  u zraku, absorbovana doza, personalni dozni ekvivalent na dubini 10 i 0,07 mm (Hp(10) i Hp(0.07)), ambijentalni dozni ekvivalent na dubini od 10mm H*(10) i ekspozicija u oblastima dijagnostičke radiologije i zaštite od zračenja.

Za obavljanje navedenih djelatnosti SSDL posjeduje zatvoreni izvor gama zračenja (Cs 137) i generatorski izvor X zračenja, tj. kalibracioni rendgen (40kV-320kV). Osim u kalibracione svrhe, ovi izvori se takođe mogu koristiti za iradijacije sa vrlo preciznim vrijednostima doza / brzina doza u istraživačke svrhe.

Od 2018. Godine, IMIBiH SSDL je punopravni član IAEA/WHO mreže, a  kontinuirano radi na dokazivanju i proširenju svoje kompetencije uz nabavku nove mjerne opreme i usavršavanjem ekspertize osoblja. Laboratorija aktivno učestvuje u evropskim istraživačkim mjeriteljskim projektima EMPIR kao i nizu projekata tehničke saradnje:

  • EURAMET EMPIR 17RPT01 DOSEtrace projekat ˝Research capabilities for radiation protection dosimeters˝ - Istraživačke mogućnosti dozimetara iz zaštite od zračenja, koji koordinira IMBiH i učestvuje u skoro svim aktivnostima projekta, ima za cilj poboljšanje SI sljedivosti za mjerenja operativnih veličina koje se koriste u zaštiti od zračenja.
  • IAEA projekat tehničke saradnje TC BOH9009  ˝Sustaining an Integrated Management System and Capabilities in the Regulatory Body and Strengthening Capabilities of the Dosimetry Laboratory˝. 
  • ČMI: SSDL učestvuje u bilateralnom projektu sa češkim institutom ČMI ˝Proširenje kapaciteta i usluga Instituta za mjeriteljstvo BiH II˝.
  • PTB: SSDL učestvuje u bilateralnom projektu sa njemačkim nacionalnim mjeriteljskim institutom.
Amra Šabeta
Rukovodilac laboratorije
Vedrana Makarić
Tehnički rukovodilac laboratorije za jonizirajuće zračenje