HISTORIJA MJERITELJSTVA U BIH
Počeci mjeriteljstva u BiH
U Turskom carstvu kome je gotovo pet vijekova pripadala i Bosna i Hercegovina postojao je sistem za mjere i mjerenja.
Evropske mjerne jedinice i mjeriteljski sistem u naše krajeve donosi AUSTRO-UGARSKA koja je odlukom Berlinskog kongresa dobila pravo da zaposjedne BiH i njome upravlja (1878. godine do 1918. godine), a bila je jedna od država koja je potpisala METARSKU KONVENCIJU i ratificirala je u Budimpešti 31. decembra 1875 g.
Prvi zakoni o mjeriteljstvu u BiH
05.04.1911.
ZAKON O MJERAMA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
01.09.1912.
ZAKON O MJERAMA je stupio na snagu te je zatim proglašen i RED O MJERAMA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
09.04.1913.
RED O MJERAMA I TARIFA taksi za "ovjerovljenje"
13.04.1896.
Ustrojenje puncovnog ureda za zlato i srebro u Sarajevu
U Kraljevini SHS
30.04.1919.
Uredba o ODSEKU ZA MERE u sastavu Ministarstva trgovine i industrije
29.11.1921.
Tarifa taksa i doplate za pregled i žigosanje mjera i sprava za mjerenje
02.12.1922.
Rješenje o Zvaničnom žigu koji je kruna Kraljevine uz dodatak broja godine i ličnog broja žigosača
30.06.1928.
Deset godina nakon ujedinjenja (1918.-1928.) Narodna Skupština Kraljevine SHS proglašava dva bitna mjeriteljska zakona: ZAKON O MJERAMA i ZAKON O SREDIŠNJOJ UPRAVI ZA MJERE I DRAGOCJENE METALE
U Kraljevini Jugoslavije
25.12.1929.
Kraljevina Jugoslavija ratificira KONVENCIJU O METRU (Convenction du Metre)
18.01.1931.
Rješenje o sjedištima kontrola mjera
02.03.1932.
Postupak pri uvozu mjerila i sprava za mjerenje iz inostranstva
02.04.1934.
Pravilnik o postupku prilikom izdavanja odobrenja za pregled i žigosanje mjerila i sprava za mjerenje (što odgovara današnjem ODOBRENJU TIPA)
Mjeriteljstvo u novoj Jugoslaviji
29.11.1945.
Novi USTAV SFRJ
Mjeriteljstvo u SFRJ
1961.
Donešen ZAKON O MJERNIM JEDINICAMA I MJERILIMA
1974.
Donijet je novi ZAKON O MJERILIMA I MJERNIM JEDINICAMA (Sl. list SFRJ, broj 13/76)
Mjeriteljstvo u BiH tokom ratnih godina
1992.-1995.
ZAVOD ZA STANDARDIZACIJU, MJERITELJSTVO I PATENTE – ZSMP (Sl.list RBiH, broj 18/92)
Mjeriteljstvo u državi BiH
1996.
Zakonom o upravi i upravnim organizacijama (Sl.list BiH, broj 17/96) uspostavlja se ZAVOD ZA STANDARDIZACIJU, MJERITELJSTVO I PATENTE BOSNE I HERCEGOVINE
Mjeriteljstvo danas
U novembru 2000. godine donesena “ODLUKA” o budućoj organizaciji standardizacije, mjeriteljstva, akreditacije i intelektualnog vlasništva u Bosni i Hercegovini od strane tadašnjeg Visokog predstavnika za BiH Wolfganga Petrich-a
Državni institut za standarde, mjeriteljstvo i intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine osnovan je u 2000. godini kao vladina institucija.
U junu 2001. godine doneseni Zakon o mjeriteljstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 19/01) i Zakon o mjernim jedinicama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 19/01).
Institut za mjeriteljstvo BiH (IMBIH)
Institut za mjeriteljstvo BiH osnovan je razdvajanjem gore navedenog instituta, na osnovu Zakona o osnivanju Instituta za mjeriteljstvo BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 43/04), donešenog u septembru 2004. godine. Konačno razdvajanje između Instituta za mjeriteljstvo BiH, Instituta za standardizaciju BiH i Instituta za intelektualno vlasništvo BiH izvršeno je 1. januara 2007. godine.
Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine – predstavlja državni mjeriteljski institut u BiH, direktno odgovoran Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.
Entitetske institucije za mjeriteljstvo
Zavod za mjeriteljstvo Federacije Bosne i Hercegovine, uspostavljen u okviru resornog ministarstva Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.
Zavod za metrologiju i standardizaciju Republike Srpske, uspostavljen u okviru resornog ministarstva Vlade Republike Srpske.
Historija mjeriteljstva u BiH
Počeci mjeriteljstva u BiH
U Turskom carstvu kome je gotovo pet vijekova pripadala i Bosna i Hercegovina postojao je sistem za mjere i mjerenja.
Evropske mjerne jedinice i mjeriteljski sistem u naše krajeve donosi AUSTRO-UGARSKA koja je odlukom Berlinskog kongresa dobila pravo da zaposjedne BiH i njome upravlja (1878. godine do 1918. godine), a bila je jedna od država koja je potpisala METARSKU KONVENCIJU i ratificirala je u Budimpešti 31. decembra 1875 g.
Prvi zakoni o mjeriteljstvu u BiH
05.04.1911.
ZAKON O MJERAMA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
01.09.1912.
ZAKON O MJERAMA je stupio na snagu te je zatim proglašen i RED O MJERAMA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
09.04.1913.
RED O MJERAMA I TARIFA taksi za "ovjerovljenje"
13.04.1896.
Ustrojenje puncovnog ureda za zlato i srebro u Sarajevu
U Kraljevini SHS
30.04.1919.
Uredba o ODSEKU ZA MERE u sastavu Ministarstva trgovine i industrije
29.11.1921.
Tarifa taksa i doplate za pregled i žigosanje mjera i sprava za mjerenje
02.12.1922.
Rješenje o Zvaničnom žigu koji je kruna Kraljevine uz dodatak broja godine i ličnog broja žigosača
30.06.1928.
Deset godina nakon ujedinjenja (1918.-1928.) Narodna Skupština Kraljevine SHS proglašava dva bitna mjeriteljska zakona: ZAKON O MJERAMA i ZAKON O SREDIŠNJOJ UPRAVI ZA MJERE I DRAGOCJENE METALE
U Kraljevini Jugoslavije
25.12.1929.
Kraljevina Jugoslavija ratificira KONVENCIJU O METRU (Convenction du Metre)
18.01.1931.
Rješenje o sjedištima kontrola mjera
02.03.1932.
Postupak pri uvozu mjerila i sprava za mjerenje iz inostranstva
02.04.1934.
Pravilnik o postupku prilikom izdavanja odobrenja za pregled i žigosanje mjerila i sprava za mjerenje (što odgovara današnjem ODOBRENJU TIPA)
Mjeriteljstvo u novoj Jugoslaviji
29.11.1945.
Novi USTAV SFRJ
Mjeriteljstvo u SFRJ
1961.
Donešen ZAKON O MJERNIM JEDINICAMA I MJERILIMA
1974.
Donijet je novi ZAKON O MJERILIMA I MJERNIM JEDINICAMA (Sl. list SFRJ, broj 13/76)
Mjeriteljstvo u BiH tokom ratnih godina
1992.-1995.
ZAVOD ZA STANDARDIZACIJU, MJERITELJSTVO I PATENTE – ZSMP (Sl.list RBiH, broj 18/92)
Mjeriteljstvo u državi BiH
1996.
Zakonom o upravi i upravnim organizacijama (Sl.list BiH, broj 17/96) uspostavlja se ZAVOD ZA STANDARDIZACIJU, MJERITELJSTVO I PATENTE BOSNE I HERCEGOVINE
Mjeriteljstvo danas
U novembru 2000. godine donesena “ODLUKA” o budućoj organizaciji standardizacije, mjeriteljstva, akreditacije i intelektualnog vlasništva u Bosni i Hercegovini od strane tadašnjeg Visokog predstavnika za BiH Wolfganga Petrich-a
Državni institut za standarde, mjeriteljstvo i intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine osnovan je u 2000. godini kao vladina institucija.
U junu 2001. godine doneseni Zakon o mjeriteljstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 19/01) i Zakon o mjernim jedinicama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 19/01).
Institut za mjeriteljstvo BiH (IMBIH)
Institut za mjeriteljstvo BiH osnovan je razdvajanjem gore navedenog instituta, na osnovu Zakona o osnivanju Instituta za mjeriteljstvo BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 43/04), donešenog u septembru 2004. godine. Konačno razdvajanje između Instituta za mjeriteljstvo BiH, Instituta za standardizaciju BiH i Instituta za intelektualno vlasništvo BiH izvršeno je 1. januara 2007. godine.
Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine – predstavlja državni mjeriteljski institut u BiH, direktno odgovoran Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.
Entitetske institucije za mjeriteljstvo
Zavod za mjeriteljstvo Federacije Bosne i Hercegovine, uspostavljen u okviru resornog ministarstva Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.
Zavod za metrologiju i standardizaciju Republike Srpske, uspostavljen u okviru resornog ministarstva Vlade Republike Srpske.