KONTAKT
Kontakti IMBIH-a
Pozicija Ime i Prezime Broj telefona e-mail
Direktor Milica Ristović Krstić +387 33 568 907 info@met.gov.ba
Zamjenik direktora Haris Memić +387 33 568 919 haris.memic@met.gov.ba
Pomoćnik direktora za Naučno mjeriteljstvo Zijad Džemić +387 33 568 906 zijad.dzemic@met.gov.ba
Pomoćnik direktora za Industrijsko mjeriteljstvo Šejla Ališić +387 33 568 920 sejla.alisic@met.gov.ba
Odsjek za opšte, pravne i kadrovske poslove Amela Meholjić +387 33 568 905 amela.meholjic@met.gov.ba
Odsjek za materijalno – knjigovodstvene poslove Džemal Ramović +387 33 568 916 dzemal.ramovic@met.gov.ba
Odsjek za dokumentovanje i informatiku
(Laboratorija za temperaturu i vlažnost - kalibracija)
Semir Čohodarević +387 33 568 933 semir.cohodarevic@met.gov.ba
Odsjek etalonska baza i sljedivost Srđan Čalija +387 33 568 942 srdjan.calija@met.gov.ba
Odsjek za saradnju sa međunarodnim i BiH institucijama Alen Bošnjaković +387 33 568 945 alen.bosnjakovic@met.gov.ba
Odsjek mjerene veličine u hemiji i medicini
(Verifikacija predmeta od plemenitih metala)
Aida Jotanović +387 33 568 925 aida.jotanovic@met.gov.ba
Odsjek Imenovane laboratorije – nadzor i verifikacija Mirjana Šućur +387 33 568 904 mirjana.sucur@met.gov.ba
Laboratorija za verifikaciju mjerila Dajana Franjić +387 33 568 930 dajana.franjic@met.gov.ba
Odsjek tipsko ispitivanje i certificiranje Dženana Čizmić +387 33 568 936 dzenana.cizmic@met.gov.ba
Laboratorija za masu i srodne veličine - kalibracija Azmir Alić +387 33 568 948 azmir.alic@met.gov.ba
Laboratorija za protok i volumen - kalibracija Ernad Borovac +387 33 568 912 ernad.borovac@met.gov.ba
Laboratorija za električne veličine - kalibracija Vladimir Milojević +387 33 568 924 vladimir.milojevic@met.gov.ba
Laboratorija za vrijeme i frkvenciju - kalibracija Osman Šiboljić +387 33 568 924 osman.sibonjic@met.gov.ba
Laboratorija za jonizirajuće zračenje - kalibracija Amra Šabeta
Vedrana Makarić
+387 33 568 929
+387 51 307 470
amra.sabeta@met.gov.ba
vedrana.makaric@met.gov.ba
Laboratorija za hemiju - ispitivanje Katarina Hafner-Vuk +387 33 568 927 katarina.hafner@met.gov.ba
Kontakt
Kontakti IMBIH-a
Pozicija Ime i Prezime Broj telefona e-mail
Direktor Milica Ristović Krstić +387 33 568 907 info@met.gov.ba
Zamjenik direktora Haris Memić +387 33 568 919 haris.memic@met.gov.ba
Pomoćnik direktora za Naučno mjeriteljstvo Zijad Džemić +387 33 568 906 zijad.dzemic@met.gov.ba
Pomoćnik direktora za Industrijsko mjeriteljstvo Šejla Ališić +387 33 568 920 sejla.alisic@met.gov.ba
Odsjek za opšte, pravne i kadrovske poslove Amela Meholjić +387 33 568 905 amela.meholjic@met.gov.ba
Odsjek za materijalno – knjigovodstvene poslove Džemal Ramović +387 33 568 916 dzemal.ramovic@met.gov.ba
Odsjek za dokumentovanje i informatiku
(Laboratorija za temperaturu i vlažnost - kalibracija)
Semir Čohodarević +387 33 568 933 semir.cohodarevic@met.gov.ba
Odsjek etalonska baza i sljedivost Srđan Čalija +387 33 568 942 srdjan.calija@met.gov.ba
Odsjek za saradnju sa međunarodnim i BiH institucijama Alen Bošnjaković +387 33 568 945 alen.bosnjakovic@met.gov.ba
Odsjek mjerene veličine u hemiji i medicini
(Verifikacija predmeta od plemenitih metala)
Aida Jotanović +387 33 568 925 aida.jotanovic@met.gov.ba
Odsjek Imenovane laboratorije – nadzor i verifikacija Mirjana Šućur +387 33 568 904 mirjana.sucur@met.gov.ba
Laboratorija za verifikaciju mjerila Dajana Franjić +387 33 568 930 dajana.franjic@met.gov.ba
Odsjek tipsko ispitivanje i certificiranje Dženana Čizmić +387 33 568 936 dzenana.cizmic@met.gov.ba
Laboratorija za masu i srodne veličine - kalibracija Azmir Alić +387 33 568 948 azmir.alic@met.gov.ba
Laboratroija za protok i volumen - kalibracija Ernad Borovac +387 33 568 912 ernad.borovac@met.gov.ba
Laboratorija za električne veličine - kalibracija Vladimir Milojević +387 33 568 924 vladimir.milojevic@met.gov.ba
Laboratorija za vrijeme i frkvenciju - kalibracija Osman Šiboljić +387 33 568 924 osman.sibonjic@met.gov.ba
Laboratorija za jonizirajuće zračenje - kalibracija Amra Šabeta
Vedrana Makarić
+387 33 568 929
+387 51 307 470
amra.sabeta@met.gov.ba
vedrana.makaric@met.gov.ba
Laboratorija za hemiju - ispitivanje Katarina Hafner-Vuk +387 33 568 927 katarina.hafner@met.gov.ba
Unos vrijednosti je obavezan.
Unos vrijednosti je obavezan.
Unos vrijednosti je obavezan.