Organizacija metrologije u BiH


Trenutna institucionalna struktura mjeriteljskog sistema u BiH je sljedeća:
 
 •    Institut za mjeriteljstvo BiH (IMBIH)
 •    Zavod za mjeriteljstvo Federacije BIH
 •    Zavod za standardizaciju i metrologiju RS
 •    Imenovane mjeriteljske laboratorije (za područje verifikacije)
 •    Tijela za ocjenu usklađenosti mjernih instrumenata
 •    Kalibracione laboratorije (akreditovane)

Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine

predstavlja državni mjeriteljski institut u BiH, direktno odgovoran Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Nadležnosti IMBIH-a:

 • Ostvaruje etalonsku bazu u Bosni i Hercegovini
 • Osigurava sljedivost državnih etalona prema međunarodnim etalonima
 • Propisuje mjeriteljske zahtjeve za etalone, referentne materijale i mjerila
 • Donosi odluke o proglašenju državnih  etalona
 • Uspostavlja distribuirani mjeriteljski sistem
 • Organizira, usmjerava i bavi se naučno-istraživačkim radom u mjeriteljstvu
 • Predlaže i određuje prioritete realizacije razvojnih projekata u oblasti mjertiteljstva
 • Učestvuje u radu međunarodnih organizacija za mjeriteljstvo i u njima predstavlja Bosnu i Hercegovinu
 • Provodi međudržavne ugovore o saradnji u oblasti mjeriteljstva
 • Direktor Instituta uz saglasnost Savjeta vrši imenovanje mjeriteljskih laboratorija i, centara za verifikaciju koje su predhodno prošle proceduru akreditiranja u skladu sa standardima serije EN 45000, odnosno ISO 17025, ili proceduru jednakovrijednu proceduri akreditiranja
 • Realizuje projekte ili dijelove projekata iz oblasti mjeriteljstva uz učešće kompetentnih naučno-istraživačkih organizacija, institucija i pojedinaca iz zemlje i inostranstva
 • Za pojedine vrste mjerila propisuje načine ocjenjivanja usklađenosti, vrste i načina označavanja mjerila te sadržaj i oblik certifikata o usklađenosti sa mjeriteljskim propisima
 • Imenuje pravno lice za ocjenjivanje usklađenosti čija je osposobljenost bila povjerena po pravilima akreditiranja ili po pravilima koja su jenakovrijedna kao i pravila akreditiranja, i koje ispunjava dodatne zahtjeve ocjenjivanja usklađenosti koje je propisao direktor Instituta
Entitetske institucije za mjeriteljstvo


Ingerencije entitetskih institucija za mjeriteljstvo, Zavoda za mjeriteljstvo Federacije Bosne i Hercegovine i Zavoda za metrologiju i standardizaciju Republike Srpske, su:

 • Verifikacija mjerila u zakonskom mjeriteljstvu i njihov mjeriteljski nadzor
 • ”Verifikaciju mjerila, poštujući važeće tehničke propise, vrše entitetske institucije za mjeriteljstvo u Federaciji BiH i Republici Srpskoj ili imenovana pravna lica koja su predhodno prošla proceduru akreditiranja ili proceduru vrijednu akreditiranju.” (Zakon o mjeriteljstvu BiH, "Službeni glasnik BiH", br. 19/01).

 

Mjeriteljski sistem BiH, akreditirane laboratorije – područja djelovanja
 • UNIVERZITET U ZENICI METALURŠKI INSTITUT “Kemal Kapetanovic” ZENICA
  • Mehanička kalibraciona laboratorija
  • Područje: mehaničke veličine 
   Opseg: kalibracije mjerila (uređaja) za silu, moment sile i tvrdoću
 • BNT- TVORNICA MAŠINA I HIDRAULIKE d.d. Novi Travnik
  • Kalibraciona laboratorija
  • Područje: dimenzionalne veličine 
   Opseg: kalibracije mjerila (uređaja) za dužinu i ugao
  • Područje: mehaničke veličine  
   Opseg: kalibracije mjerila (uređaja) za pritisak
 • “DELTA PETROL” KAKANJ d.o.o.
  • Laboratorija za ispitivanje i kalibraciju mjerila protoka  (volumena) tecnih naftnih derivata
  • Podrucje: mehanicke velicine 
   Opseg: kalibracija mjerila (uredaja) za protok tecnosti i volumen tecnosti
 • UNIVERZITET U ZENICI METALURŠKI INSTITUT “Kemal Kapetanovic” ZENICA
  • Laboratorija za tehnička mjerenja
  • Područje: temperatura 
   Opseg: kalibracija etalona i mjerila za temperaturu
  • Područje: mehaničke veličine
   Opseg: kalibracija etalona i mjerila za pritisak
 • AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I REMONT “ORAO” Bijeljina
  • Metrološka laboratorija
  • Područje: elektricne veličine  
   Opseg: jednosmjerne i niskofrekventne elektromagnetne velicine (napon, struja, naponski odnos, snaga i energija, otpornost)
  • Područje: vrijeme i frekvencija 
   Opseg: vrijeme, frekvencija
  • Područje: dimenzionalne velicine 
   Opseg: dužina i ugao
  • Područje: mehanicke velicine 
   Opseg: sila, masa - vage sa neautomatskim funkcionisanjem, pritisak, moment sile, uređaji za ispitivanje tvrdoće
  • Područje: fluidne veličine 
   Opseg: protok gasa i tečnosti
  • Područje: temperatura, vlažnost i termofizikalne osobine 
   Opseg: otporni termometri, termoparovi, tečni termometri, vlažnost, simulatori / indikatori

    KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. SARAJEVO

  • Laboratorija za ispitivanje i kalibraciju vodomjera
  • Područje: fluidne veličine
   Opseg: protok gasa i tečnosti

             "ROLVAGA" d.o.o. KISELJAK

  • Laboratorija za masu
  • Područje: mehaničke veličine 
   Opseg: masa (masa i konvencionalna masa), vage


 

KONTAKTIRAJTE NAS

Napomena: Sva polja su obavezna.

@