Laboratorija za volumen i protok

Laboratorija za volumen i protok (LV) djeluje kao sastavni dio Istituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine,  a njena osnovna nadležnost je realizacija, održavanje i čuvanje nacionalnih etalona za volumen i protok i osiguravanje sljedivosti u oblasti mjerenja volumena i protoka.

Mjerenje volumena i protoka, kao izvedenih fizikalnih veličina SI sistema mjernih jedinica, ima veoma važnu ulogu ne samo u nauci i industriji, nego i u svakodnevnom životu, a sve veći značaj nalazi u oblasti zdravstva i zdravstvene zaštite.

Laboratorija se sastoji od:

  • Laboratorija za kalibraciju mjerila volumena tečnosti,
  • Laboratorija za kalibraciju mjerila malih protoka gasa

Volumen tečnosti se određuje na osnovu poznate mase i gustine tečnosti kojom se kalibriše (gravimetrijska metoda) ili pražnjenjem poznatog volumena u mjerila koja se kalibrišu (volumetrijska metoda). Masena i volumetrijska mjerila malog protoka gasa se kalibrišu metodom poređenja sa referentnim mjerilom (master meter).

Svoje usluge laboratorija nudi u skladu sa sistemom upravljanja kvalitetetom prema zahtjevima standarda BAS EN ISO/IEC 17025.

U cilju dokazivanja i proširenja mjernih mogućnosti  laboratorija je učestvovala u međunarodnim međulaboratorijskim poređenjima: 

Od samog uspostavljanja aktivnosti u oblasti volumena i protoka u IMBIH-u osoblje laboratorije je aktivno uključeno u međunarodne istraživačke projekte EURAMET-a "EMRP" i "EMPIR":

  • EMRP ENG59 NNL: "Sensor development and calibration method for inline detection of viscosity and solids content of non-Newtonian fluids" (http://www.eng59-rheology.eu/)
  • EMPIR 17IND12 Met4FoF: „Metrology for the Factory of the Future“ (https://www.ptb.de/empir2018/met4fof/home/)
  • EMPIR 18HLT07 MedalCare: „Metrology of automated data analysis for cardiac arrhythmia management“ 
  • EMPIR 16ENV08 IMPRESS 2 (Researcher Mobility Grant): „Metrology for air pollutant emissions“ (http://empir.npl.co.uk/impress/)
  • EMPIR 17NRM05 EMUE (Researcher Mobility Grant): „Advancing measurement uncertainty - comprehensive examples for key international standards“ (http://empir.npl.co.uk/emue/)  
  • EURAMET EMN MATHMET: European Metrology Network for Mathematics and Statistics
Ernad Borovac
Rukovodilac laboratorije / Tehnički rukovodilac za protok
Ela Brkić
Tehnički rukovodilac za volumen